Normál kép: BALPART_0085_cr.jpg   Méret: 757x1014 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: Egry Béla ügyvéd, politikus. A Dunántúl közéletének és társadalmi mozgalmainak agilis harcosa és zászlóvivője. A gimnáziumot és a jogot szülővárosában végezte és tanulmányai befejeztével 1885-ben a budapesti egyetemen jogi doktorrá avattatott, majd pedig 1886-ban ügyvédi oklevelet nyert és Pécsett folytatott gyakorlatot. Időközben az 52. gyalogezredben leszolgálván önkéntesi évét, a 64. gyalogezred tartalékos tisztjévé neveztetett ki. A pécsi honvédhuszároknál elvégezte a lovagló tanfolyamot is és átlépett a szolgálaton kívüli viszonyba. Katonai rangjáról csak 1895-ben mondott le. Mint pécsi ügyvéd tevékeny részt vett a város és megye társadalmi életében. Tagja Pécs sz. kir. város törvényhatósági bizottságának, alelnöke a függetlenségi és 48-as pártnak. Ő alapította a magyar-parádi olvasókört, a melynek huzamos ideig elnöke volt, majd pedig diszelnökévé választatott. A függetlenségi elvek terjesztésében mint a "Pécsi Közlöny" főmunkatársa, a sajtó terén is élénk működést fejtett ki. A sport minden ágának buzgó és lelkes előharcosa, akinek nagy része volt a sportkedv felélesztésében a Dunántúlon. A pécsi atlétikai klub egyik megalakítója, titkára, majd pedig elnöke volt. Kitűnő vivő, aki nemcsak a klub házi versenyein, hanem országos versenyeken is több értékes díjat nyert. Ezenkívül hosszú időn át vadászmestere volt a pécsi vadásztársaságnak is. A képviselőházba először 1901-ben választotta meg a pécsváradi kerület, melynek mandátumát egyhangú választással nyerte el.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page