Normál kép: 1895_Oldal_094_c.jpg   Méret: 770x374 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_094_c_nagykep.jpg   Méret: 1410x685 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Zrinyi és Frangepán kivégzése. - Egykorú metszet után.
Képek a magyar történetből. - Szalay-Baróti «A magyar nemzet története» czimű most megjelenő művéből.

Ismertető szöveg: Zrínyit és Frangepánt a bécsújhelyi börtönbe zárták. Itt Zrínyi ékes latin nyelven írt egy önigazolást a királyhoz, melyben igazolni igyekezett tetteit, és hivatkozott a király ígéretére, amely szerint nem lesz bántódása, ha megadja magát. Felsorolta az ő, Miklós bátyja és más őseik nagy érdemeit és ezekre hivatkozva kegyelmet kért. Mindezt hiába tette. Egy évi és egy hónapi fogság után egy német bíróság alkotmányellenesen halálra ítélte őt és sógorát. Zrínyi hősként, félelem nélkül lépett a vérpadra. Augusztics Tamás zágrábi kanonok írja (mint szemtanú), hogy a hóhér több ügyetlen csapás után fejét inkább letépte, mint levágta. Az ő és Frangepán holttestét egy gödörbe dobták a Szent Mihály-templom fala mellett... (Forrás: Wikipédia)Képek a magyar történetből.
A közelgő ezredévi ünnepélyre több magyar történeti munka van készülőben. Történetiróinkat buzgó kiadók segítik munkájokban, hogy a ritka ünnepélyre Magyarország történelmének leirását diszes kiállításban s a megkapóbb jeleneteknek, az első sorokban küzdő nagy férfiaknak s a fenmaradt emlékeknek rajzaival érdekesbítve adhassák a közönség kezébe. Különösen két vállalat keltett méltó figyelmet. Az egyiket több kiváló magyar történettudós irja s az Athenaeum társaság adja ki; ez tíz kötetre van tervezve. A másikat a Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedése adja ki, s Baróti Lajos, e buzgó írónk rendezi sajtó alá s részben ő maga irja, (például az első kötetet, a mely Magyarország történelmét az Árpád-ház kihalásáig adja, egészen ő maga irja nagy gonddal és a legjobb források felhasználásával), részben Szalay Józsefnek, e korán elhunyt jeles történettudósunknak az Akadémiától is kitüntetett művét adja, itt-ott kiegészítve, három kötetben.
A jelen alkalommal a Szalay-Baróti-féle vállalat illusztrácziói közül mutatunk be néhányat, a melyek részben már megjelentek, részben még a mű későbbi folyamában látnak világot. Baróti Lajos ízléssel és műérzékkel válogatta össze ez illusztrácziókat, a melyek száma az egész műben közel hatszázra rúg. Álljanak itt mutatványul a következők:
...
Zrínyi és Frangepán kivégzése, egykorú metszet után. A Wesselényi-féle összeesküvés neve alatt ismeretes szomorú tragédiának két alakját, a poroszlóktól körülvéve, mindjárt elől az emelvényen láthatjuk; egyiknek, bizonyára a fiatalabbnak, Frangepán Ferencznek, a szeme be van kötve. Zrinyi Péter, az idősb, ámbár szintén meg volt ijedve, most már nyiltan nézett farkasszemet a halállal. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 24.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page