Normál kép: 1895_Oldal_118_c.jpg   Méret: 770x588 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_118_c_nagykep.jpg   Méret: 1662x1270 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Munkácsy Mihály műtermében. - Szánthai István rajza.

Ismertető szöveg: Munkácsy Mihálynál
... Kértem, hogy mutassa meg újabb műveit, s a mester körülvezetett a műtermében. Legelőbb is a "Sztrájk"-ot néztük meg. Ez Munkácsy legújabb festménye. Egy sötét koresmahelyiségben egy bőbeszédű népszónok asztalon állva erősen magyaráz valamit a hallgatóságnak. Nagyon izgalmas és mozgalmas kép. A szónok meggyőzni iparkodik a hallgatóságot állítása igazságáról, s mint az arczokról leolvasható, ez teljesen sikerül is neki, mert a hadonázó alakok ököllel és kalaplengetéssel demonstrálják, hogy a szónokkal tökéletesen egyetértenek. A kép jobb oldala előterében ül egy munkás, mellette sir neje, kis lánya. Elmerülve gondolkozik, vájjon csatlakozzék-e a mozgalomhoz; neki családja van, a melyet el kell tartania s ha nem dolgozik ma, mit esznek holnap?
Az alakok nagyon jellemzetesek. Sok szónokot láttam és sok hallgatót megfigyeltem, de ilyen tőről metszett munkásvezért s ilyen hálás hallgatóságot még nem láttam soha. Lehetetlen, hogy tipikusabb népizgató legyen a valóságban. Munkácsynak eleme a mozgó, nyüzsgő sokadalom. Csoportjai jó beosztásúak, alakjai kifejezők, előadása mesteri. Minden esetre számottevő alkotás a mester genre-képei sorozatában. Már teljesen készen van, díszes keretbe foglalva áll a műteremben s az idei Szalonban lesz kiállítva. Másolatban még nem jelent meg sehol sem. Hogy nagy hatású lesz, előre is bizton várható.
A "Sztrájk"-tól jobbra van, már szintén keretbe foglalva, "Krisztus és a kesergő asszonyok" czimű festménye, mely Terebesre az Andrássy-mauzoleum számára készült.
Azt a jelenetet ábrázolja, mikor Krisztus keresztre feszítése után a néptömeg eltávozik a szinhelyről, s csak a rokonok maradnak vissza, siratva a drága halottat. Ez voltaképen a folytatása Munkácsy "Golgotha" czimű festményének, de csak a tárgyánál fogva, mert a helyzet egész más és új. Óriási terjedelmű kép, életnagyságú alakokkal. E festménynél a mester újból egész tökéletességében láttatja művészetét s azt a rendkívüli világító erőt, mely az ő képeit oly sajátszerűen jellemzi. Csoportosítása kerekded, s egy részről a pompás színezés, más részről magának a kompozicziónak arányos harmóniája gyönyörködtet benne.
Munkácsy legújabb festményének czíme: "Ecce homo", s azt a jelenetet ábrázolja, mikor a kiváncsi tömegnek egy erkélyről fölmutatják Krisztus holttestét. Még csak vázlat ugyan, s még úgy is csak megkezdés, mert az alakok csupán körvonalakban vannak megrajzolva s a világossági masszák a sötét tónusoktól egy szinnel elválasztva; de már e könnyen odavetett rajzban is benne van a tragédiai hatás. Fent az erkélyen Krisztus holtteste, körülötte a közömbös pribékek, s alant a tolongó, nyüzsgő, kiabáló, ujjongó és kíváncsi néptömeg mutatja, hogy itt valami rendkívül fontos és az egész közönséget egyetemesen érdeklő dolognak kellett történnie. ... (Szánthai István) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 14.)Munkácsy mélyről küzdötte fel magát, az asztaloslegényből híres festő lett, aki hatalmas méretű vásznaival az egész világot meghódította. A kor legnagyobb "szociológusa" is volt egyben, az európai és a magyar társadalom falusi és városi közösségeinek kiváló ismerője. Tanulmányozta és nagy műgonddal lefestette a sorsukba beletalált embereket. Európai, keresztény és magyar polgár volt egyszemélyben és zseniális tehetségű festő, de ahhoz, hogy hatalmas méretű életművét létrehozza, nagy szorgalom, megfeszített szellemi és fizikai munka szükségeltetett. Romantikusan realista festő volt, aki mindig invenciókkal teli munkákat alkotott. Nagy méretű vásznain készíti el kompozícióit gazdag embertípusokkal, eszköztárakkal mintegy előrevetítve a 20. századi karakterszínészekkel, számos statisztával és pazar díszlet anyaggal dolgozó, gazdag kiállítású színes széles vásznú filmek világát. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page