Normál kép: 1895_Oldal_324_b.jpg   Méret: 770x1043 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_324_b_nagykep.jpg   Méret: 857x1161 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: József főherczeg Biró Kálmán honvéd huszár-ezredessel Gyulán.
Fénykép után.

Ismertető szöveg: József főherczeg Gyulán.
A múlt héten ritka vendége volt Békésmegye székvárosának: a legnépszerűbb főherczeg, a honvédség főparancsnoka. Mint mindenütt, a hova József főherczeg érkezik, itt is magyar vendégszeretet fogadta. De milyen más lett volna e fogadtatás, ha a főherczeg az ünnepeltetés elől ki nem tér és előre ki nem jelenti, hogy látogatása főleg a katonaságnak szól, a honvédségnek, melynek kiképzéséről óhajtott meggyőződni.
Reggel érkezett a főherczeg, pompás, ragyogó nyári reggelen. A dobosi nagy gyakorlótéren teljes fölszerelésben várta a honvédhuszárság és gyalogság. Amazt Kovács Ákos őrnagy vezényelte, igazán remek gyakorlatokat mutatva be. Különösen a roham-futásokban és kardforgatásban mutattak nagy képzettséget. A gyalogság Lázár Sándor alezredes vezénylete alatt tűntette ki magát.
József főherczeg Gyulán időzése alatt gróf Almássy Dénesnek volt vendége. A gyulai kastély szép fekvése és főként a grófi park kiválóan megtetszettek a főherczegnek, a ki a város fejlődése iránt is fölöttébb érdeklődött. A házigazda neje, Károlyi Ella grófnő, elragadó kedvességgel teljesítette a háziasszonyi teendőket. Ő az a kiváló honleány, a ki tavaly egy előkelő párisi folyóiratban, a "Revue de Paris "-ban irt az oláh kérdésről, fölvilágosítván a román mozgalommal rokonszenvező párisiakat, hogy itt a román testvérek egyenlő jogokat élveznek velünk és izgatásaiknak semmi számbavehető oka nincs.
József főherczeg gyulai látogatása azért is emlékezetes lesz, mert ekkor igérte meg a főherczeg, hogy ha a város a kaszárnya udvarát megnagyobbítja, a mostani katonai létszám megszaporítását ki fogja eszközölni.
Hogy József főherczeg ereje teljében van, ezt leginkább kitartó katonai szemléjével igazolta. 27 R ° melegben s égető napon négy órán keresztül fáradhatatlanul nézte a gyakorlatokat, folytonosan járt-kelt, de azért a gyakorlatok végeztével mégis így szólt: "Kész lennék elölről kezdeni".
A nevezetes vendég ott időzését fölhasználta Fái J. gyulai fényképész, hogy a főherczegről és környezetéről több fölvételt készítsen. E sikerült fényképek közül lapunk is bemutat egyet, mely József főherczeget Biró Kálmán honvéd huszárezredestől, a debreczeni 2. honvéd huszár-ezred parancsnokától kisérve ábrázolja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)Habsburg-Lotaringiai József Károly Lajos (József Károly Lajos főherceg vagy (ifjabb) József főherceg, németül: Erzherzog Joseph Karl Ludwig von Österreich; Pozsony, 1833. március 2. - Fiume, 1905. június 13.) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági, majd tiszteleti tagja. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page