Normál kép: 1895_Oldal_364_j.jpg   Méret: 770x532 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_364_j_nagykep.jpg   Méret: 817x565 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kerti pihenő a Barcsay-parkban.
Képek Bánffy-Hunyadról. - Dunky fivérek fényképei után.

Ismertető szöveg: A király [I. Ferenc József magyar király] a magyarországi hadgyakorlatokon.
Szeptember második felét Ő Felsége a magyarországi hadgyakorlatokon tölti. Ezek sorát a vasmegyei Kis-Czellben végbement gyakorlatok nyitották meg, melyek nagy területre terjedtek ki s főkép a lovasságot foglalkoztatták.
...
Ő Felsége még az nap, szept. 21-én este elutazik Zentáról és Kolozsvárra megy, hová vasárnap, szept. 22 én reggel nyolczadfél órakor érkezik meg. Az erdélyi részek fővárosa nagy készületeket tett, hogy kimutassa hódolatát és örömét. A bevonulás mentén a házak homlokzatai mind diszítve és lobogózva lesznek. A bevonulás után 10 órakor kezdődik a hódoló küldöttségek tisztelgése. Déli 1 órakor a király tovább utazik Bánffy-Hunyadra, a hadgyakorlatokra.
Bánffy-Hunyadról irják, hogy ott nagy buzgalommal készülnek a király fogadására, a ki Barcsay Domokos kastélyában fog lakni. A kastélyban az előszobától jobbra nyilnak a király szobái. Az első egy fogadó-szalon, a melyben remek rokokó butorok állanak. A jobb falon egy könyves-szekrény van elhelyezve, melyben a magyar és külföldi klasszikusok díszkötésű művei állanak. A bal falat egy vadász-állvány díszíti. Ugyanezen függ a Barcsay-tányér, mely fejedelmi emlék. Az aranytányéron a Barcsay-czímer látható, körülötte latin fölirat van. A szalon kandallóján régi arany és ezüstserlegek és billikomok, s két japán porczellán váza áll. A szoba falán Barcsay Domokosné képe függ. A szalon mellett van ő felsége dolgozó-szobája. E kis szobának egyszerű massiv tölgyfa butorzata van. Az ablak alatt áll a király iróasztala; az iróasztal megetti falon Barcsay Domokos olajfestményű képe látható. A dolgozó-szoba a király hálószobájába nyilik. E kis szobában van a nagy diófa ágy, melyben ő felsége négy éjszakán át pihenni fog. Az ágy fölött feszület függ. Ezekből áll a király lakosztálya, melyet még az előszobától balra fekvő nagy fogadóterem egészít ki. A kastély főbejárata előtt remek virág-gruppok vannak, ezek mögött lesz a sátor elhelyezve, a melyben a díszebédeket tartják. A park déli részében van a híres Bákóczy-fa, egy óriási százados fenyő, mely alatt Rákóczy György, miután Gyalunál megsebesűlt, utoljára ebédelt. Az egész parkot magas kerítés veszi körűl.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök Kolozsvárra utazott, hogy jelen legyen a király fogadtatásánál. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 22.)Bánffyhunyad ... város Romániában, Erdélyben, Kolozs megyében. Közigazgatásilag jelenleg a három kilométerre, észak-keleti irányban fekvő Magyarbikal tartozik a helységhez. Bánffyhunyad egyike annak a tizennégy településnek, amelyek a megyében GMO-mentes régiót alakítottak. Vasútállomással rendelkező közúti csomópont. Kalotaszeg történelmi központja. ... (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page