Normál kép: 1895_Oldal_376_a.jpg   Méret: 770x586 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_376_a_nagykep.jpg   Méret: 1105x841 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A bevonulás a hid-utczán.
A király Kolozsvártt.
Dunky fivérek fényképei után.

Ismertető szöveg: A király látogatása kolozsvártt.
Az évenkénti őszi hadgyakorlatok már magukban véve is nagy érdekűek és kiváló fontosságúak, mint hadseregünk kiképzettségének s hadviselő képességének nyilvános próbatételei. De kétszeresen érdekesekké és fontosakká teszi e gyakorlatokat az, hogy ezek alkalmából a király rendesen személyes látogatásokat tesz az országnak azokon a különböző vidékein, a melyeket hadseregünk vezérkara e gyakorlatok megtartására időről-időre tervszerűen kijelöl. Ez őszszel hazánknak három külön vidéke került sorra, u. m. a dunántúli Vasmegye, a Duna-Tisza közti Bácsmegye és az erdélyrészi Kolozsmegye.
...
Az erdélyi részekbe érkezve, először Kolozsvárott állapodott meg ő felsége, a régi Erdélynek ez ősi emlékekben épen oly gazdag, mint a jelenkori haladás vivmányait mindenben fölkaroló és értékesítő művelt városában, mely dús és választékos díszben várta és fogadta koronás vendégét.
... Két képet közlünk a királynak a pályaháztól a városba való bevonulásáról. Ő felsége a pályaházból a várótermen át az útczára kilépvén, a végeláthatatlan sokaság lelkes éljenzése mellett hintájába ült, hol balján br. Bánffy Dezső miniszterelnök foglalt helyet. Erre megindult a hintó.
Utána a hosszú, díszes hintósor haladt tele díszruhás notabilitásokkal. A város ünnepi pompája, a lobogóerdő, a szőnyegekkel diszített, galyakkal ékesített házak, tribünök, melyek mind tele voltak éljenző közönséggel, mindez páratlanul nagyszerű és fényes látványt nyújtott. A rend mintaszerű volt, pedig az útczák a pályaháztól kezdve egészen a királyi szállásig mindenütt szorongásig tele voltak néppel, melynek folyton meg-megújuló éljenzését katonás, de nyájas köszönéssel fogadta a király. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29.)Kolozsvár ... város Romániában. Erdély történelmi központja és legjelentősebb városa. Az egykori Kolozs vármegye, ma Kolozs megye székhelye. A 2002-es népszámlálási adatok szerint Bukarest és Jászvásár után Románia harmadik legnépesebb városa volt. Az Európai Unió 96. legnépesebb városa. Két színházával, két operájával, tizenegy felsőfokú oktatási intézményével és számos középiskolájával az ország fontos kulturális központja.
Egyike volt annak a hét erődített városnak, amelyekről Erdély német nevét (Siebenbürgen) kapta. Híres ezen kívül Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosaként, illetve az unitárius vallás bölcsőjeként. Számos műemléke közül a legnevezetesebbek a Szent Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás szobrával, a Farkas utcai református templom, illetve a Bánffy-palota. ... (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page