Normál kép: 1895_Oldal_376_b.jpg   Méret: 770x772 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_376_b_nagykep.jpg   Méret: 1170x1174 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A király látogatása a ref. theologiai intézet új épületében.
A király Kolozsvártt.
Dunky fivérek fényképei után.

Ismertető szöveg: A király látogatása kolozsvártt.
Az évenkénti őszi hadgyakorlatok már magukban véve is nagy érdekűek és kiváló fontosságúak, mint hadseregünk kiképzettségének s hadviselő képességének nyilvános próbatételei. De kétszeresen érdekesekké és fontosakká teszi e gyakorlatokat az, hogy ezek alkalmából a király rendesen személyes látogatásokat tesz az országnak azokon a különböző vidékein, a melyeket hadseregünk vezérkara e gyakorlatok megtartására időről-időre tervszerűen kijelöl. Ez őszszel hazánknak három külön vidéke került sorra, u. m. a dunántúli Vasmegye, a Duna-Tisza közti Bácsmegye és az erdélyrészi Kolozsmegye.
...
Az erdélyi részekbe érkezve, először Kolozsvárott állapodott meg ő felsége, a régi Erdélynek ez ősi emlékekben épen oly gazdag, mint a jelenkori haladás vivmányait mindenben fölkaroló és értékesítő művelt városában, mely dús és választékos díszben várta és fogadta koronás vendégét.
... Meglátogatta a király a katonai kórházat, a laktanyákat, a siketnémák intézetét, az új egyetemi épületet, az egyetemmel kapcsolatba hozott új ref. theologiai akadémiát, a piaristák kollégiumát.
A királynak a ref. theologiai akadémia új épületében tett látogatását alkalmunk van képben is bemutatni. Ide d. u. 2 óra tájban érkezett meg a király, a kapu mellett összegyűlt tömeg lelkes éljenzése által fogadva. A kapuban Szász Domokos püspök, gr. Kuun Géza, Zeyk Dániel, Szász Gerő, Nagy Károly, dr. Szász Károly várták ő felségét, kit Szász Domokos püspök üdvözölt és vezetett be az épületbe. Midőn ő felsége az udvarhoz ért, az ott félkörben álló esperesek, egyházmegyei hivatalnokok és a theologiai ifjúság zajosan megéljenezték. A király a püspöktől az intézet rendeltetése, majd berendezése felől kérdezősködött, mire a püspök előadta, hogy az épület szárnyaiban hogyan vannak elrendezve a helyiségek. Ezután az emeletre kalauzolta a püspök ő felségét és a dísztermet, tanácstermet, a tanulószobákat s a hálószobákat mutatta meg. A tanácsteremben levő vendégkönyv első lapjára arany tollal beírta ő felsége a nevét. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29.)Kolozsvár ... város Romániában. Erdély történelmi központja és legjelentősebb városa. Az egykori Kolozs vármegye, ma Kolozs megye székhelye. A 2002-es népszámlálási adatok szerint Bukarest és Jászvásár után Románia harmadik legnépesebb városa volt. Az Európai Unió 96. legnépesebb városa. Két színházával, két operájával, tizenegy felsőfokú oktatási intézményével és számos középiskolájával az ország fontos kulturális központja.
Egyike volt annak a hét erődített városnak, amelyekről Erdély német nevét (Siebenbürgen) kapta. Híres ezen kívül Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosaként, illetve az unitárius vallás bölcsőjeként. Számos műemléke közül a legnevezetesebbek a Szent Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás szobrával, a Farkas utcai református templom, illetve a Bánffy-palota. ... (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page