Normál kép: 1895_Oldal_388_b.jpg   Méret: 448x635 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Ledebur János, földmívelésügyi miniszter.
Az új osztrák kormány tagjai.

Ismertető szöveg: Az új osztrák minisztérium.
Rövid pár hónapi működés után lelépett a gr. Kielmansegg elnöksége alatt szerepelt osztrák minisztérium, melyet, minthogy csak ideiglenes ügyvitelre s legnagyobb részt hivatalnokokból állítottak össze, ügyvivő hivatalnok-minisztériumnak neveztek eleitől fogva, s nem is volt egyéb utolsó perczéig. Napról napra végezte a folyó ügyeket és - várta utódját.
...
Az új minisztérium, mely szintén nem parlamenti származású, nehéz körülmények közt vette át Ausztria kormányzását. ...
Az új miniszterekről a következő főbb életrajzi adatokat közölhetjük.
...
Ledebur-Wicheln János gróf, földmívelésügyi miniszter, 1842-ben született. Titkos tanácsos és a főrendiház örökös tagja. A felesége Czernin Karolina grófnő. Azt mondják, hogy a mezőgazdasági ügyeknek alapos ismerője. A politikában a konzervatív cseh nagybirtokosok közé tartozik. A cseh tartománygyűlésen a csehek és németek kiegyezéseért küzdött. Múlt évi február hó 15-én mondott beszédében többek közt azt az emlékezetes kijelentést tette, hogy Ausztriát csak osztrák szellemben lehet kormányozni, s ezzel kimondotta, hogy az egyoldalú pártérdekek és nemzetiségi túlzások háttérbe szorítandók az állami érdekek mellett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)Johann von Ledebur-Wicheln, (1842-1903) österreichischer Politiker, Mitglied des böhmischen Landtags und des Herrenhauses, von 1895 bis 1897 Ackerbauminister im Kabinett Badeni (Forrás: Wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page