Normál kép: 1895_Oldal_409_f.jpg   Méret: 525x743 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Kiamil pasa, az új török nagyvezér.

Ismertető szöveg: Konstantinápolyból.
Az örmények mozgalmai folytán a jelen év őszén több izben nagy zavargás tört ki Konstantinápolyban. Az örmények tömeges deputácziókkal ostromolták a portát, hogy kis-ázsiai honfitársaikon segítsen. A konstantinápolyi örmény patriarkha csitítólag működött közre, de hasztalan. A törököknél is fölébredt az ellenszenv s különösen a hittanhallgató fiatalság - az úgynevezett szofták - a mohamedán vallás védelmére kelvén, hevesen támadták meg az örményeket. A szenvedélyes polémia elragadt a köznépre, megkezdődtek az útczai tüntetések, melyek oly fokra hágtak, hogy az örmények napokon át kénytelenek voltak üzleteiket bezárni és magánlakásaikban tartózkodni.
A forrongások következménye kormányválság is lett. Az európai nagyhatalmak a török kormány merev ellenállása miatt egyenesen a szultánt támadták meg, s ez a béke érdekében kénytelen volt kormányát feláldozni. Az új nagyvezér, Kiamil pasa, kinek arczképét szintén bemutatjuk, már engedékenyebb lett s engedékenységének eredményeként azt az engedményt eszközölte ki a nagyhatalmaknál, hogy az örmény területen kinevezendő tartományi kormányzók (vali) és kerületi főnökök (mutesszarif) megmaradhatnak törökök, csak keresztény segédeik is lesznek, a járási főnökök (mudir) pedig a lakosság többségének vallásához fognak tartozni. A török szultán okt. 17-én adta ki ezt a rendeletet, mely az örményeknek bizonyos helyi autonómiát biztosít. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page