Normál kép: 1898_Oldal_218_b.jpg   Méret: 770x648 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_218_b_nagykep.jpg   Méret: 1151x970 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A veszprémi főispán beiktatásáról
Fogadtatás a püspöki palota előtt

Ismertető szöveg: "Az új főispán ünnepélyes beiktatása folyó hó 12 és 13-án ment végbe Veszprémben, hová ez alkalomra különvonaton utaztak Pápáról. A vármegyének a vasúti vonalba eső falvaiban mindenütt nagy ünnepséggel, zeneszóval, mozsárlövésekkel s virággal üdvözölték. Legjobban kitettek magukért a régi királyi vadászok utódai, a Szentgáliak. Festői látvány volt az ős Bakony üde zöld lombkeretében a fellobogózott, felvirágozott kis állomás, ahol ünneplő ruhájában a falu apraja, nagyja megjelent. Érdekes volt a svábok lakta Berenden az iskolásfiuk kivonulása, a kik szívből énekelték tanítójuk vezetése alatt a himnuszt és a szózatot. A különben csöndes Veszprémben is megelevenült az élet a vonat megérkezésekor. A pályaudvarból, a hol Kovács Imre polgármester üdvözölte Fenyvessyt, hosszú kocsisorban, a közönség sorfala és harsány éljenzése közt vonult a menet az új megyeház elé. Itt Kolozsváry alispán tartott üdvözlő beszédet. Ezután a főispán a várba hajtatott, a hol a püspöki palotába szállott; ott fogadta a küldöttségeket is, számszerint ötvenet. Előbb a különböző hitfelekezetü papság tisztelgett nála, majd a szomszédos törvényhatóságok küldöttségei, utánuk a veszprémi helyőrség tisztikara Brenner Jaroszláv ezredes vezetése alatt, aztán a Budapesti Újságírók Egyesülete, az Otthon és a Vidéki Hirlapirók Szövetsége együttesen, s nevükben Vészi József beszélt, stb. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. junius 19.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page