Normál kép: 1899_Oldal_124_b.jpg   Méret: 770x929 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_124_b_nagykep.jpg   Méret: 852x1028 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Széll József

Ismertető szöveg: József, Széll Kálmán édesatyja, kinek arczkepét közöljük, 1801-ben született Bucsun, Vasmegyében; 1842-ben nőül vette felsőeőri Bertha Júliát, kinek családja Rába-Hidvégen lakott, szintén Vasmegyében." (...) "1842-ben Vasmegyében másodalispán lett, 1844-ben ugyanezen megye országgyűlési követté választotta meg. 1847-ben a megye első alispánja lett, de 1848-ban ismét felcserélte ez állást a képviselőséggel s az országgyűlésen mint a rumi kerület képviselője jelent meg. A szabadságharcz bekövetkeztével Vasmegye kormánybiztosává neveztetett ki és helyén fáradhatlan buzgalommal kitartott mindaddig, míg 1849. ápril 14-dikén Debreczenben ki nem mondották a detronisatiót. Ekkor lemondott állásáról, de azért 1850-ben mégis Pozsonyba idézték a hadbírósági purificationális commissio elé." (...) "A német idők beálltával visszavonultan élt táplánfai birtokán. Deák Ferencz, valahányszor Kehidáról Maricubadba ment, meglátogatta Szélléket és mindig több napig időzött náluk. 1860 végén, a magyar megyék visszaállításakor, Vasmegye újra Széll Józsefet választotta meg alispánjának." (...) "Az 1865 deczemberében egybegyűlt országgyűlésen Széll József a körmendi kerületet képviselte, s egyike volt Deák Ferencz leglelkesebb híveinek. 1867-ben Vasmegye főispáni helytartójának nevezték ki, s öreg létére is tevékeny részt vett a közügyek intézésében egész haláláig, mely 1871-ben következett be." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 15. sz. (1899. április 9.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page