Normál kép: 1899_Oldal_149_a.jpg   Méret: 720x1135 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dr. Bartók György, az erdélyi ref. egyházkerület új püspöke
Dunky fivérek fényképe után

Ismertető szöveg: "Az egyházkerületnek április 18-án báró Bánffy Dezső főgondnok elnöklete alatt tartott, igen népes rendkívüli közgyűlése tekintélyes többséggel dr. Bartók György szászvárosi lelkészt és kerületi főjegyzőt ültette a megüresedett püspöki székbe, melynek teendőit, mint helyettes püspök már közel négy hónap óta végezte kiváló buzgalommal, szakértelemmel és tapintattal." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 17. sz. (1899. április 23.))

Bartók György, id. (1845-1907) teológus, református püspök, nagyenyedi, majd szászvárosi református lelkész, 1899-től erdélyi püspök, filozófiából megszerezte a magántanári képesítést a kolozsvári egyetemen. Fia, Málnási Bartók György (1882-1970) filozófus. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page