Normál kép: 1900bb_Page_071_b.jpg   Méret: 770x525 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_071_b_nagykep.jpg   Méret: 2450x1671 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Részlet az Iparművészeti Múzeumban rendezett huszár-kiállításból.
Weinwurm Antal fényképe.

Ismertető szöveg: A párisi világkiállítás magyar tárgyainak próbakiállítása az Iparművészeti Múzeumban.
A huszár-kiállítás, melyről múlt számunkban bővebben szóltunk, szokatlan nagy érdeklődésnek örvendett közönségünk részéről, a mit bizonyít az az adat, hogy a kiállítás öt napja alatt 160,000 ember fordult meg a termekben s a bejáratnál a rendőrség csak nagy erőfeszítéssel tudta az életveszélyes tolongásban a rendet fentartani.
A magyar huszárság történetére vonatkozó képeken és hadi emlékeken kívül élénk érdeklődéssel szemlélte a közönség még a párisi kiállításra szánt régi ötvösműveket és a modern iparművészeti tárgyakat, úgyszintén az ősfoglalkozások kiállítását is.
A kiállítást február 20-án Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter, mint a párisi kiállítás magyar osztályának elnöke nyitotta meg. Egyik képünk azon pillanatot tünteti föl, midőn a miniszter kíséretével a felülről világított és díszes sátorral ellátott nagy terembe lép s Vágó Pál nagy huszárképét szemlélik meg. A miniszter mellett láthatók Zsilinszky államtitkár, Lukács Béla, a párisi kiállítás magyar kormánybiztosa, Szalay Imre, történelmi kiállítási elnök, Radisics Jenő iparművészeti múzeumi igazgató, Szterényi miniszteri tanácsosés Juhász testőrkapitány, a huszárkiállítás egyik rendezője. A képen jobboldalt látható régi csúcsíves stílű oltár az iparművészeti múzeum tárgyaihoz tartozik, míg két oldalt üvegszekrényekben a párisi kiállításra szánt régi magyar műkincsek vannak.
Ez üvegfedelű nagy terem általános képét mutatja másik fölvételünk, melyen középen Vágó Pál nagy festménye látszik, pompás rohanó lovasaival. Alatta Ő Felsége szobrát környezve vannak kiállítva Zsolnaynak különböző kor- és nemzetbeli huszárokat ábrázoló szép porczellán szobrocskái. A baloldali falon a huszárság régi emlékeiből dr. Szendrei által rendezett gazdag csoportozatot látjuk: régi huszárzászlók, tarsolyok, csákók és szablyáktól környezve, báró Szentkereszty huszárezredes arczképét a század elejéről, alatta herczeg Esterházy Pál képét saját huszárezrede egyenuhájában, körötte főbb tisztjeinek mellképeivel, Mária Terézia királynő korából. Az üvegszekrényekben drágakövekkel rakott fegyvereken kivül, középkori remek egyházi ötvösműveket látunk, közöttük a nagydisznódi gyönyörű keresztet s a brassói kelyheket, majd a kolozsvári ref. egyház zománczozott színarany kelyhét, Rákóczy György fejedelem ajándékát. Egy másik szekrényben viszont a világi használatra szánt aranyozott ezüst serlegek és kupák s egyéb díszedények voltak bemutatva. Mindannyi XVI. és XVII-ik századbeli ötvösségünk remeke. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)A húsvétkor megnyíló párisi világkiállításon a magyar történelmi osztály díszterme a huszárság múltjának van szentelve, a hol mint azt már e lapokban is megírtuk, nemcsak a magyar huszárság történelmi fejlődése lesz bemutatva, hanem egyúttal az a leszármazás is, a mint a külföld különböző huszársága a miénkből kifejlődött és megalakúlt.
Mielőtt a huszárterem berendezése Párisba szállíttatnék, hogy Ő Felsége a király és az érdeklődő nagyközönség is megtekinthesse, a kiállítás kormánybiztossága pár napra az egész anyagot kiállította az Iparművészeti Múzeumben. E kiállítás kétségtelenül egyike a legszebb és legtanúlságosabb történelmi kiállításoknak. (Forrás: huszadikszazad.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page