Normál kép: 569_628_pix_Oldal_07_Kep_0001a.jpg   Méret: 763x927 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Laczkovics János

Ismertető szöveg: "A katonaságból kilépte után Magyarország állapotáról czim alatt egy röpirat jelent meg tőle majd 1792-ben A keresztyén vallásban magát oktatni kivánó emberről irt, s e munkája által annyira magára vonta a figyelmet, hogy az udvari kanczellár őt e miatt Pestvármegye által, melyben lakott, megfenyíttetni rendelte. Laczkovics telve volt a kor zavaros reform-eszméivel, uj szabadság, uj formák, uj vallás, uj állam, mint minden jóra való ifjúnak a 18-ik században csak ugy zsongott fejében. Elvtársaival, barátaival folytonosan levelezett, mindig lázas, izgatott állapotban egyaránt boszantotta az udvar lassúsága, a főurak közönye, a köznemesség servilismusa, tudatlansága. Maga kissé hányaveti, magát túlbecsülő ember volt, de kitöréseiben és keserűségeiben sok volt az igazság." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 50. sz. deczember 14.)Felismerte, hogy hiába bízik a rendekben. Szenvedélyesen ostorozta a magyar nemesek műveletlenségét és önzését. Már az országgyűlés idején lefordította magyarra Trenk Frigyes báró antiklerikális munkáját (A Matzedóniai vitéz, h.n., 1790), majd két hasonló művet fordít le németből, és ad ki névtelenül. A hatóságok mindkettőt betiltják és elkobozzák. Laczkovics, Trenk közbenjárásában bízva 1791-ben kihallgatáson kéri visszahelyezését Ferenc trónörököstől, majd Pesten a nádorhoz próbál bejutni és részleges önigazolást ír a király számára, de a haditanács elutasítja. 1791-ben régi ismerőse, Martinovics ráveszi, hogy az ő 1790-ben megjelentetett röpiratának aulikus szellemű átdolgozásával szerezze vissza II. Lipót kegyét, Laczkovics lefordítja, monarchiaellenes részét kihagyja és átdolgozva ki is adja Pesten. A röpiratba beleönti a klérussal és a nemességgel szembeni gyűlöletét, és zamatos magyarsággal ad hangot elkeseredésének. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page