Normál kép: 001_080_pix_Oldal_03_Kep_0003.jpg   Méret: 717x924 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A Thurzó-síremlékek Lőcsén: Thurzó I. Elek. 1543.

Ismertető szöveg: Az 1508-ban elhalt Thurzó János fia, I. Elek, körmöczi kamaragróf és országbíró. Elhunyván, szintén Lőcsén temettetett el.
Fehér márvány sírköve tanúsítja, hogy a plasztika e korban Lőcsén még nem hanyatlott, csakhogy a régibb ájtatos vallásosság helyébe a renaissance realisztikus fölfogása lépett. Félkúppal födött apsis-szerü fülke ivezetén Krisztus a sz. Antalról nevezett keresztfán függ jobbfelől vasba burkolt szakállas férfi térdel, lábánál a sisakja, balfelöl négy imádkozó nő áll. Alakok csoportosítása a feszület tövében, sírköveken e korban igen gyakori eset, s csak pár nap előtt, decz. 30-ikán is több efféle, Illyes-házi- és Erdődy-családbeli sirkövet mutatott be Henszlmann Imre a régészeti társulat gyűlésén.
A pánczélos vitéz Thurzó I. Eleket ábrázolja, mit bizonyít az is, hogy ámbár térdel, mégis egy fejjel kimagaslik a nök fölött már pedig régi szokás szerint, sírköveken rendesen a halottat mint föszemélyt állítják elő a többi személyeknél nagyobb alakban. A négy nő közül a keresztfához közelebb eső három, egyforma fejdiszszel ellátott nő, Thurzó I. Elek háromleánya, a fejkötős, legszélső matróna pedig, második felesége, ormosdi Székely Magdolna. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 4.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page