Normál kép: 001_080_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x774 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 001_080_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1069x1075 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: II. Rákóczi Ferencz 1684-ben

Ismertető szöveg: "A szomorú idő reájok ez után következett be. 1688 elején kénytelenült Zrinyi Ilona feladni a várat s gyermekeivel Bécsbe menni Ferencz épen tizenkét éves volt, mikor megérkeztek. A város kapuját elzárták előlök. Két óra hosszat vagy tovább is várakoztak a fejedelem visszaemlékezése szerint, kitéve a nép ellenséges indulatú nyilatkozatainak. Végre az augnsztinusok külvárosi zárdájába vonultak. De ott sem maradhattak együtt. Megjelent valami udvari ember s hirül adá, hogy estére eljön a gyermekekért, hogy azokat Kollonics bibornok-hoz Lipót által rendelt gyámjukhoz vigye, a ki még az nap be fogja őket a császárnak mutatni. Este felé csakugyan el is jött a kocsi, elvitte őket a bibornokhoz, azután vele együtt ismét a kocsiba szálltak, a mely a császár helyett az Orsolya-szüzek zárdájához vitte őket. Csak te tudod oh uram irja vallomásaiban a fejedelem minő volt szomorúságom, midőn a kocsi megállott s a nyilt kapun át láttam az Orsolya-szüzeket, a kik siró és ellentálló testvéremet,kit a bibornok a kapun belökött tőlem elválasztották. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 9. sz. február 27.)II. Rákóczi Ferenc a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem. Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a Habsburg Birodalomtól független állammá váljék. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, amelyhez tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt, azonkívül dédapja és nagyapja I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá apja I. Rákóczi Ferenc is voltak erdélyi fejedelmek. Harca nem érte el a kívánt eredményt, de részleges sikere mégis volt: a Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként és nem gyarmatosították. A magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él tovább emléke, mivel a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, s végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page