Normál kép: 381_480_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1175 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 381_480_pix_Oldal_08_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 967x1476 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Anami pagoda belseje.

Ismertető szöveg: Az anamita nép, melyről most Anam északi részének, Tonkingnak, a francziákkal való összeütközése miatt oly sokat írnak a lapok, inkább babonás, mintsem vallásos. Vannak templomai és papjai nagy számmal, hasonlókép vannak istenei is de mindezekkel igen keveset törődik, az egyházi szertartásokat, mint ünnepeket, pompával, hagyományos szokások között üli meg, de a mindennapi életben az istenséggel és imával igen keveset törődik. Nevezetes, hogy az anamitáknak a rangfokozat szerint külön vallásai vannak. Az uralkodó család s a főmandarinok, mint azt még Khinától függésük idejéből örökölték, Konfucse tanainak hivői. Minden kerület székhelyén van egy neki szentelt templom vagyis inkább szabadon álló oltár, hol a főbb hivatalnokok az esküt leteszik s az ünnepek alkalmából áldoznak.
A második vallás a buddhaizmus. Ez a papok vallása, de nem a népé. Minden községben van egy pagoda egy vagy több bonczczal, kik rendesen nagy kényelemben élnek, mivel sok föld áll rendelkezésük alatt. A bonczokon és növendékeiken kivül alig van hivő lélek, sőt sok helyen a nép valóban gyűlöli őket.
A nép vallása csaknem mindenütt más. Rendesen minden községnek van egy védszelleme s e szellemnek külön, téglából készült és kőfallal körülvett pagodája. E pagodák igen egyszerűek, csak egy trón van bennök, hol, mint hiszik, a védszellem láthatatlan alakban trónol.
A pagodák rendes alakja, mint Kelet-Ázsiában mindenütt, harang-alakú, tetején egy kis gúlával kiemelkedő szélei sárkányokat s más szörnyetegeket mutatnak. De máskülönben ez épületek is olyanok, mint a magánházak sok helyen csak a tetőzet különbözteti meg ezektől. Előcsarnoka csak a nagyobb pagodáknak van. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 24.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page