Normál kép: magyarczimeresem02fej_0099.jpg   Méret: 770x980 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: magyarczimeresem02fej_0099_nagykep.jpg   Méret: 1313x1671 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: XVIII. (XLIII.) Pogány Miklós czímere 1447.

Ismertető szöveg: Pogány Miklós 1447. október 13-án Temesváron Hunyadi János kormányzótól kapott címert.
Pogány Miklós családjáról a gr. Bethlenek levéltára őrzött meg egyet-mást. Ebből tudjuk, hogy a czímernyerő 1447-ben a tordai sókamarának volt kezelő tisztje. Polgár létére tiszttársával Szindi Imrével együtt részt vett Hunyadi János harczaiban a Vaskapunál, Havasalföldön és a Balkán-félszigeten, és vére hullásával szerzett érdemeket jutalomra és kitüntetésekre. Az 1447 évben egymást érik az őt illető oklevelek. Ezek között legnevezetesebb az, melylyel a kormányzó a küküllői királyi várhoz tartozó Tatárlakát örök jogon neki adományozza. Az okt. 22-én kelt adománylevél a tordai városi polgárt jogilag az ország birtokos nemesévé tette és így nem csoda, ha az egy napra reá kiadott czímereslevélben sincs meg az a külön formula, a melylyel a nemességet szokták adományozni. A nemessé lett tordai polgár még közel húsz éven át élőként szerepel az oklevelekben ő a család gazdagságának és tekintélyes voltának megalapítója, mit bizonyít az is, hogy fia Tamás az előkelő Czegei Wass-családból házasodott. A czímerszerző családja fiágon nem soká virágzott, mert dédunokája, Miklós, a Tatárlaki Pogányok utolsó fisarja. A leányágon leszármazók egyike, Váradi Borbála a XVII. században Bethleni Bethlen Jánosnak volt neje és az ő révén kerültek a Pogányokra vonatkozó iratok a gr Bethlen-család levéltárába. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page