Normál kép: 669_764_pix_Oldal_11_Kep_0001b.jpg   Méret: 772x855 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Malmosi Károly

Ismertető szöveg: "Anyja kívánságára 1867-ben a zircz-cziszterczei rendbe lépett, melyet, mert a szerzetes-élethez hivatást nem érzett és testileg is gyengélkedni kezdett, két év múlva elhagyott ugyan, de hü maradván a tanári pályához bölcseleti, különösen philologiai tanulmányokra adta magát s a budapesti tud. egyetemen a philologiai tanfolyamot, mint a tanárképző- intézet rendes tagja, végezvén, 1873-ban tanárképesitő vizsgálatát letette s ugyanakkor már az 1872/3 év második felében mint helyettes tanár működött a budai kir. kath. egyetemi főgymnáziumnál. Attól kezdve csaknem minden évben uj meg uj feladatok bízattak rá s uj meg uj állásokat foglalt el 1873-ban az aradi lyceum-, 1874-ben a budai főgymnázium rendes tanára 1875-ben kisegítő-, 1876-tól kezdve rendes tanár a budapesti egyetem középiskolai tanárképzője mellett fennálló gyakorló főgymnáziumnál mig végre 1884-ben a pozsonyi kir. kath. főgymnázium igazgatójává lett. Itt nyilt volna először egészen önálló, sőt vezérszerepre hívó tér munkásságának s innen ragadta el a kora halál, midőn kiváló tehetségeit s ritka munkaerejét teljes mértékben értékesíthette volna" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 44. sz. november 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page