Normál kép: 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg   Méret: 613x907 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Angyelics István, görög kel. mitroviczai plébános,
a karlóczai gymnázium főalapítója.

Ismertető szöveg: Ennek a legrégibb szerb középiskolának tavaly úgyszólván második alapítója lett egy nemeslelkü és felvilágosodott szerb lelkész: Angyelics István, mitroviczai gör. kel. plébános és czímzetes esperes - a boldogult Angyelics Germán szerb patriarkhának öcscse, - aki megbízta Pártos Gyula ismert fővárosi építészt, hogy a karlóczai gymnázium számára egy egész új, a pedagógia és az egészségtan követelményeinek mindenben megfelelő palotát építsen.
Angyelics István 1825 márczius hó 30-án született Karlóczán, hol atyja, Pál, lelkész volt, de korán elhalálozván, végakaratában hagyta meg fiatal és erélyes nejének, hogy két fiát és egy leányát jól nevelje. A derék nő híven teljesíté a meghagyást. Az idősebb fiúból, Gergelyből, idővel patriárkha lett, a fiatalabbik, István, pedig még bátyja patriárkhátusa alatt s azután is csak szerény és egyszerű plébános maradt, míg a múlt évi karácsonyi ünnepek alatt a jelenlegi patriárkha az esperesi czímet nem adományozta neki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page