Normál kép: 685_800_pix_Page_51_Kep_0001.jpg   Méret: 637x1069 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Béldy Ákos
Dunky fivérek fényképei után.

Ismertető szöveg: Uzoni gróf Béldy Ákos, az EMKE új elnöke, régi fényes múltú székely család ivadéka. Ősapái a nemzet történelmében jelentős szerepet vittek. Hunyadi János alatt ott harczoltak a Vaskapunál, s a harcz mezején ép úgy, mint a békés munka terén el nem évülő érdemeket szereztek. Gróf Béldy Ákos 1846 deczember 19-én született. Atyja, Ferencz, ki Erdély társadalmában általános népszerűségnek örvendett, a leggondosabb nevelésben részesítette gyermekeit de korán elhalván, a családfői gondokat fiára, Ákosra hagyta, ki jogi tanulmányai végeztével haza tért és nagy buzgalommal dolgozott azon, hogy birtokait mintagazdaságokká tegye.
A közügyek terén mint megyei bizottsági tag vonta magára a komoly gondolkozásúak figyelmét, kik csakhamar fölismerték benne a lelkiismeretes, megfontoltan cselekvő férfit, így történt, hogy tekintélye gyorsan emelkedett, úgy, hogy mikor báró Jósika Sámuel, most a király oldala melletti miniszter, Kolozsmegye és Kolozsvár város főispáni állásáról lemondott, a kormány a közóhajtásnak tett eleget azzal, hogy e kettős főispáni méltóságra gróf Béldy Ákost nevezte ki. Csaknem tiz éve annak, hogy Béldy gróf a két törvényhatóság élén áll s ez alatt rokonszenves egyénisége, páratlan, igazságos eljárása nagy népszerűséget biztosítottak számára.
Gróf Béldy Ákos a főrendiháznak is örökös tagja, hol minden fontosabb ügy tárgyalásában részt vesz azzal a szabadelvű fölfogással, mely őt minden közéleti tevékenységében jellemzi. Két évig intendánsa volt a kolozsvári nemzeti színháznak, mely az ő kormányzásának rövid idejét szebb napjai közé számítja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page