Normál kép: 087.jpg   Méret: 770x993 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Nagy kép: 087_nagykep.jpg   Méret: 814x1050 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: 1964. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (II.)
Mélyny. 11 1/2 : 12 F. fog.
T.: Kékesi László
Névérték: 2 Ft
PM 470 000 fog. 3 283
2138 2028 2 Ft W. Shakespeare (1564-1616) Á 1964. máj. 31.-1964. dec. 31. 50,- 10,- 1000,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)William Shakespeare angol drámaíró, költő. Kevés pontos életrajzi adat áll rendelkezésre és azokat is nehéz elválasztani a hozzájuk tapadó legendáktól. Mégis annyi biztos, hogy felsőfokú tanulmányokat nem végzett, tehetős, tekintélyes polgári családban született, apja műhelyében dolgozott aki viszonylag hamar tönkrement. 18 évesen megnősült, feleségül vette a nálánál nyolc évvel idősebb Anne Hathawayt. 1587-ben csatlakozott egy vándorszínész társulathoz. Később Londonba ment, ahol 1590-től folyamatosan nagy sikerrel adták elő darabjait. Írói pályáját vélhetően átdolgozásokkal kezdte, és társszerzője lehetett Christopher Mariownak (1564-1593), Robert Greennek (1559-1592), Thomas Kydnek (1558-1594). Első darabjai zömében királydrámák, mint pl. VI. Henrik III. Richard, II. Richard, IV. Henrik, V. Henrik. A kritika élesen bírálta műveit és sikerét, mégis elnyerte Henry Wriothesleynek, Southampton grófjának kegyét. 1594-ben az újonnan alakuló Lord Chamberlain's Company társulat színésze és háziszerzője lett. A színház, a színpad jó üzletnek látszott a számára. 1596-ra visszaszerezte a családi vagyont és apjának nemesi címet szerzett. Ebben az időszakában születtek korai vígjátékai, mint A makrancos hölgy, Tévedések vígjátéka, Vízkereszt vagy amit akartok, Sok hűhó semmiért stb. 1597-ben házat vett Stratfordban, miközben Londonban bérelt lakásban lakott. Társulata 1598-ban megépítette a Temze partján a Globe Színházat mely az előkelőbb rétegek ízlésének is megfelelt. I. Jakab Anglia és Írország királya (ur. 1603-1625) trónra lépésekor - 1603-ban - a Királyi Társulat címet adományozta társulatának. 1608-ban a Királyi Társulat magánszínházat nyitott, mely nem csak a Társulat, hanem Shakespeare anyagi jólétét is tovább növelte. Közben folyamatosan születtek sokszínű művei. Nyelvi bravúrja élvezhető a Szentivánéji álom, Ahogy tetszik, Minden jó, ha a vége jó, Szeget szeggel című vígjátékaiban. Az angol irodalom egyik jellegzetessége, a tündéri elem is sajátja vígjátékainak. A római kort idéző tragédiái, a Július Caesar, Antonius és Kleopátra Plutarkhosz nyomán születtek. Regényes színműveiben, mint a Téli rege vagy A vihar, változatos forrásokból merített és váratlanul összekapcsolt motívumokból építette fel világukat. 1613. július 29-én leégett a Globe Színház. Ekkor kéziratainak egy része, köztük az utókor számára soha meg nem ismerhető darabja is odavesztek a tűzvészben. Írt elbeszélő és lírai költeményeket, mint pl. A szerelmes vándor, Lukretia meggyalázása, Vénus és Adonis stb. Lírájának csúcspontját szonettjei képviselik. A 154 szonett egy része az 1590-es évek elején íródott, a másik része 1601-re készülhetett el. Az 1609-ben megjelent verseiből és szonettjeiből tisztán kiolvasható a borúlátás, a nyugtalanság. Egyfajta fejlődés biztosan nyomon követhető műveiben: a stílusé, mely a barokk retorikából indul és tiszta költészetté emelkedik. A mintegy negyedszázados alkotói pályája ugyanazon logika mentén halad. Személyét és életművét rejtély övezi. Felmerült a kérdés, hogy valóban ő írta-e a drámáit. A kételkedők egy része felsorol néhány nevet, mint igazi szerzőét, de ezt nem tudják bizonyítani. A darabok keletkezésének időpontjai is bizonytalanok, miután egyetlen kézirat sem maradt fenn. Annyi bizonyos, hogy a tűzvész után 1614-ben újjáépült a színház, de Shakespeare több darabot a Társulat számára nem írt. Mióta darabjait színpadokon játsszák, nincsen olyan színész, akinek próbára ne tette volna becsvágyát, képességét valamelyik művének szerepvállalása. Kultusza páratlan a világirodalom történetében és ez jelentős mértékben köszönhető a XVIII. századi német szerzőknek, és annak, hogy műveit állandóan színpadon tartották Európában. A "magyar Shakespeare" megteremtését először Kazinczy Ferenc tűzte ki célul l790-ben, óriási fordító-szervező munkával. Végül 1860-ban megalakult a Kisfaludy Társaság Shakespeare Bizottsága és 1864-78 között létrejött a magyar nyelvű Shakespeare. (Larousse 1994.3k.586 o.,Világir. Kisencikl.1976.2k.322 o., MNL.16k.39 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page