Normál kép: 005.jpg   Méret: 770x999 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Nagy kép: 005_nagykep.jpg   Méret: 1052x1365 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: 1969. FESTMÉNYEK (VII.)
Németalföldi festők művei a Szépművészeti Múzeumból.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
T.: Bokros Ferenc (keret)
Névérték: 40 f
Á 1969. dec. 2.-1970. dec. 31.
PM 627 227 fog. 6 813
2588 2555 40 f A. Van Dyck (1599-1641): Szt.János evangélista 10,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Sir Anthonis van Dyck flamand festő. Pályafutását csodagyerekként kezdte. Hendrick van Balen (1575-1632) tanítványa volt, igazi mestere azonban Pieter Pauwel Rubens lett, akinél 1618-20-ban segédként dolgozott. Festményeiben mestere elveit követve, alakjait a mozdulatok szépségével, finom kecsességével ruházta fel, mint pl. a Keresztelő Szent János és János evangélista című festményén. 1620-21-ben I. Jakab (ur. 1603-25) angol királyi udvarában eltöltött időszakában alakult ki a közvetlenséget az intimitást, az érzelmi vonzásokat hangsúlyozó festői látásmódja, mely a Családi portréjáról leolvasható. Nagy hatással voltak rá az olaszok, Giorgione, Vecellio Tiziano, kiknek műveit olasz útja alkalmával tanulmányozta. Hatásukra portréival aratott nagy sikereket. Néhány Genovai arisztokratáról készült portréján erőteljes colorit és érett festőiség uralkodik. 1632-ben I. Károly angol király (ur. 1625-1649) meghívta udvari festőjének. Számos portrét készített a királyról és közvetlen környezetéről. Így az I. Károly vadászaton, I. Károly gyermekei, A királyné képmása, Mary Ruthwen stb. Arcképein újszerű volt pszichológiai megfigyeléseinek felhasználása, az ábrázolt jellemzésében. Modelljeit rendszerint nem statikusan, hanem valamely mozdulat vagy cselekvés közben ábrázolta. Megrendelőit vonzotta elegáns előadása s az a készsége, hogy ábrázoltjait hallatlanul előkelően, jó tulajdonságaikat hangsúlyozva jelenítette meg. Művészetének kisebb részét bibliai és mitologikus kompozíciók teszik ki, melyekben Rubens hatása érvényesül, annak erőteljes érzékisége, áradása nélkül sokkal lágyabb, enyhén szentimentális hangvételben. Igazi területe az arcképfestés volt és mint ilyet a mai napig mint a művészettörténet egyik legnagyobbját tartják számon. Ő maga is mint ünnepelt udvari festő igen előkelő módon élt. Rubens halála után fejedelemként tért haza, hogy annak örökét átvegye. Dicsőségvágya és költséges életmódja ösztönözték, hogy minden megrendelést elvállaljon. Ezért később segédei festették a ruhákat, a kezek állandó modell után készültek. Maga a mester csak az utolsó simításokat végezte a festményeken. így a korábbi legértékesebb tulajdonsága a pszichológiai megfigyelés elsikkadt és csak bravúros, rutinos festésmódja érvényesült. Tanítványai és metszői segítségével készítette híres Ikonográfiáját, nevezetes kortársai arcképsorozatát. Dyck alakította ki az úgynevezett társasági arckép típusát, mely nem csak a követőire és kortársaira volt igen nagy hatással, hanem szinte napjainkig tovább él. Portréfestészete hosszú időre meghatározta az angol arcképfestészet fejlődését. Az angol királytól - megelégedése jeléül - lovagi címet kapott, és a londoni Szent Pál székesegyházban temették el. (Műv.L.1965.1k.578 o., MNL.6k.884 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)János evangélista, katolikus körökben Evangélista Szent János a tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül az egyetlen olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page