Normál kép: 0221_0344_pix_Oldal_49_kep_0001.jpg   Méret: 770x448 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 0221_0344_pix_Oldal_49_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2472x1437 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az 1849-iki Károlyi-huszárezred tisztjei. - Lotz Károly festménye a fóthi kastélyban.

Ismertető szöveg: "Midőn 1848-ban kitört a szabadságharcz, Fóth gavallér ura ezüstjének legnagyobb ré­szét, mintegy húsz régi mázsát tett le h honvédelem oltárára. Ő maga is két fiával, a 22 éves Edével és az alig 16 esztendős Sándorral együtt kardot kötött és elrendelte, hogy birtokairól az összes fegyverfogható gazdatisztek és cselédek csapjanak fel honvédnek. Fellelkesülve e nemes példától, ekkor mondotta tollba báró Wesselényi Miklós, a Kossuth hírlapjá­ban megjelent "Nyilt levél gróf Károlyi Istvánhoz" czímű őszinte hódolatát. A levél megjelenése után Károlyi '1848 október havában felállított, kiruházott, fölfegyverezett és lovakkal ellátott egy 800 főből álló huszárezredet, a mely a 16-os számot kapta és tulajdonosa nevéről Károlyi huszárezrednek keresztelték el. A toborzás kizárólag Pestmegye területén történt.
Az ezred kiképzése öt havi időt vett igénybe és az 1849. évi tavaszi hadjáratban részt is vett. A tisztikarnak az ezred megalakulásakor, egykorú feljegyzések szerint, a következők voltak első tagjai: ezredes és parancsnok: Rohonczy Lipót; alezredes: Salamon Tódor; őrnagyok: Károlyi Ede gróf, Pálinkás Elemér; századosok: Podmaniczky Frigyes báró, Almássy Dénes gróf, Bethlen József gróf, Darányi Lajos és Haraszty György; főhadnagyok: Széll Ferencz, Kiss Miklós és Kun László; hadnagyok : Károlyi Sándor gróf, Vasváry Ferencz, Molnár Elek, Szappanos Sándor és Gyenes Barnabás. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. április 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page