Normál kép: magyar_grafika_1923_2845_003_001resz.jpg   Méret: 770x486 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: magyar_grafika_1923_2845_003_001resz_nagykep.jpg   Méret: 1621x1024 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A cégjegy - a reklámkártya
Tervezte : Wanko Vilmos, szedte : Topits Béla. - Ohio antikva, kurzív, és Ohio Kraft betű, Sigrist (15.) és Gimpel vignetta (16.) a Schriftguss AG. vorm. Brüder Butter, Dresden betűöntődéből.

Ismertető szöveg: "A reklám kártyának az első rápillantásra is el kell áruim a annak a cikknek, tárgynak, vagy ténykedésnek a vezérszavát, ritkább esetben a cég nevét, amelynek reklámozását célozza. Ezt többféle módon érhetjük el, és pedig:
1. a reklámozandó tárgy megnevezésének erőteljes előtérbe nyomásával (1., 2., 3., 5., 7., 10., 12. és 15. példái);
2. a reklámozandó tárgy ábrával való feltüntetése által (pl. a 16. példánál) ;
3. a reklámszöveg valamilyen alkalmas mondatának slágerszerű feltüntetése által (4., 8. példák).
Ebből folyólag önként adódik egy második igen fontos irányelv és pedig az, hogy a reklám kártya slágerszava, vagy mondata és az egyéb szöveg között minél nagyobb legyen az érvényesülési kontraszt.
Ennek eszközei is többfélék, és pedig :
1. a kívánt kontrasztnak a betűfokozatokban való érvényesítése (2., 3., 10., 13., 14. és 15 példák) ;
2. megfelelő színkontraszt alkalmazása (4., 7., 8. példa) és
3. a vezérszó többszörös ismétlése (7. és 12. példák).
A harmadik és legfontosabb irányelve a reklám kártyaszedésnek az eleven, sablontól mentes, a köznapitól eltérő, tehát feltűnéskeltésre alkalmas szedéskompozíció, aminek megteremtése természetszerűleg a mesterszedő legfőbb gondja kell hogy legyen.
A szín- és foltkontrasztkeresés érdekes példája a 7. számit mintaszedés. Nagy ellentétet kerestem úgy a betűfokozatok és betűképerősség tekintetében, mint a színezésben megoldásoknál. A hatás kissé túlélénk, amit tompítani van hivatva a keret, meg a betűk körül futó tónus. A 15. példánál ugyancsak nagy a foltszínű kontraszt a fősorok és az egyéb szöveg sorai között, amit valamennyire enyhít a papíros szabadon hagyott foltja.
A 11. és 16. példák keresztező sorkiképzésének reklámszerűsége letagadhatatlan, de összefoglaló kompozíció-részletről is kellett gondoskodni, máskülönben az egymástól távolodó fősorok önálló életet élnének e sajtótermékeken. A 11 . példánál a körszedés, a 16. példánál viszont egyfelől a vignetta meg a mellékszöveg, másfelől a keretdísz képezik az egységesítő elemeket."
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. november)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page