Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 79
1456 X 7 Kígyós nevének említése 
https://dka.oszk.hu/016600/016678
Az 1462. évi békeszerződés nyomtatott kiadásának czímlapja 
https://dka.oszk.hu/040800/040857
Az 1491-iki pozsonyi békekötés utolsó pontja 
https://dka.oszk.hu/027300/027337
1508 IX 16 Kígyós nevének említése az aradi káptalan oklevelében 
https://dka.oszk.hu/016600/016679
1833-lelei-levél 
https://dka.oszk.hu/111000/111040
II. András magyar király 1222. évi Aranybullájának 1318 körül főpapok által megpecsételt hiteles másolata 
https://dka.oszk.hu/025900/025902
II. József visszavonó rendelete 
https://dka.oszk.hu/032000/032043
II. Lipót-rend oklevél 
https://dka.oszk.hu/111100/111134
II. Mátyás levele 
https://dka.oszk.hu/032000/032009
III. András király 1295. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031959
III. Béla 1195. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031950
IV. Béla 1258. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031955
IV. Béla adománylevele a Kende családnak 
https://dka.oszk.hu/026600/026626
IV. Béla felesége, Mária királyné udvari ötvösének, Szemöcs mesternek érdemeiért aranypecsétes oklevélben nemességet ad 
https://dka.oszk.hu/025800/025886
IV. László 1274. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031957
Ambrus Zoltán és Blau Etel házasságlevele 
https://dka.oszk.hu/011100/011113
Bártfa város V. Lászlótól kapott címereslevele 1453-ból 
https://dka.oszk.hu/025800/025894
A bécsi békeszerződés utolsó lapja 
https://dka.oszk.hu/032000/032008
A Bégum ötszáz milliója 
https://dka.oszk.hu/053200/053246
Bucsúlevél 1430 tájékáról 
https://dka.oszk.hu/003500/003591
A csetneki fegyverkovácsok legényszabályai 1611-ből 
Eredetije a község levéltárában
https://dka.oszk.hu/027200/027229
Dévay altábornagyi diplomája 
(Eredetije Leményi Jánosné, zalabéri Horváth Mária úrnő tulajdonában.)
https://dka.oszk.hu/004100/004186
Dévay ezredesi diplomája 
(Eredetije a zalabéri Horváth-család levéltárában a M. N. Múzeumban.)
https://dka.oszk.hu/004100/004183
Engedély 
https://dka.oszk.hu/015400/015474
Az eredeti 1230 évi oklevél 
https://dka.oszk.hu/111000/111065
A franczia köztársasági elnökválasztás 
Az elnökség titkára lehúzza az elnök kinevezési okiratát, melyet négy példányban állítanak ki
https://dka.oszk.hu/085500/085521
Ha a múlt hét eseménye 
https://dka.oszk.hu/099900/099956
A Horváth Mihályt csanádi püspökké kinevező okirat 3. lapja. 
https://dka.oszk.hu/004100/004176
A Horváthot hatvani préposttá kinevező okirat 
https://dka.oszk.hu/004100/004175
Hűbéradományozó oklevél 1282-ből 
https://dka.oszk.hu/031800/031860
Imre király aranypecsétes adománylevele Tota asszony részére 
https://dka.oszk.hu/025800/025897
Jászó 
Zsigmond korabeli nemesi levél czimerrajza. (Jászói levéltár)
https://dka.oszk.hu/026600/026679
A Jézus-Társaság győri kollégiumának iskolai bizonyítványa 1769-ből 
https://dka.oszk.hu/025800/025809
Kálmán megújítja Szent Istvánnak a veszprémvölgyi apácák számára adott görögnyelvű oklevelét 
https://dka.oszk.hu/025800/025898
Katonai okmány, majdnem eredeti nagyságban 
München, királyi antiquarium
https://dka.oszk.hu/003400/003406
Keresztessy komáromi "Geleitschein"-ja 
https://dka.oszk.hu/035800/035856
Körmöcz 
IV. Béla oklevele 1263-ból
https://dka.oszk.hu/027100/027107
A legrégibb teljes czímeradomány az 1398-ik évből 
https://dka.oszk.hu/055600/055607
Mátyás egy oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031972
Mátyás jajczai levelének záradéka 
https://dka.oszk.hu/040800/040864
A Monarchián belüli utazásra szóló "Úti Levél" azaz utazási engedély, amelyet nemes Hadik Erzsébetnek állítottak ki Vásárhelyen, 1822-ben 
https://dka.oszk.hu/020000/020016
Nagy Lajos egyik oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031963
Nagy Lajos szabadalomlevele 1347-ből 
(A kassai városi levéltárban őrzött eredeti után)
https://dka.oszk.hu/026500/026564
Napoleon aláirja a lemondási okmányt 
https://dka.oszk.hu/035400/035446
A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 
A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és forditásával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában
https://dka.oszk.hu/006900/006930
Passzus vagy marhás levél állatvétel-, illetve eladás alkalmából, a tulajdonviszony hivatalos rendezésére 
https://dka.oszk.hu/020000/020015
Pásztorlevél 1856-ból, amelyet Szegeden állítottak ki ifjú Herke Pálnak 
https://dka.oszk.hu/020000/020017
Pippin majordomus 750. junius 20-án kelt itéletlevelének hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003400/003494
Pozsony megye oklevele az alispán és két szolgabíró pecsétjével, 1327 
https://dka.oszk.hu/025900/025901
Részlet Szilveszter pápa egyik bullájából 
https://dka.oszk.hu/087500/087536
Róbert Károly király 1335. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031961
Sueabraed essexi király 704. junius 13-án kelt oklevele 
https://dka.oszk.hu/003400/003488
Szabács megvétele 
Schedel világkrónikája 1493-iki nürnbergi kiadásának 253. lapja. (Olvasását l. a kötet végén)
https://dka.oszk.hu/006300/006367
Szabadság-igazolvány 
https://dka.oszk.hu/000300/000360
Szárhegyi Bíró János halotti bejegyzése - 1707 
https://dka.oszk.hu/134600/134690
A szatmári békeokmány záradéka 
https://dka.oszk.hu/026500/026563
A szécsényi országgyűlés szövetséglevele 
Első oldal, kisebbített hasonmás. Eredetije a párisi lengyel könyvtárban
https://dka.oszk.hu/027200/027273
Szent István pannonhalmi alapító levelének kezdete (1001) 
https://dka.oszk.hu/031900/031943
A szepesi városok czimere 
Az okirat eredetije Szepes vármegye levéltárában
https://dka.oszk.hu/006400/006476
A szövetséglevél 5-ik oldala, a hol az aláírások kezdődnek 
https://dka.oszk.hu/027200/027274
Tanúsítvány arról, hogy e fényképfelvétel a feltételek aláírása után készült 
https://dka.oszk.hu/019100/019126
Veszprémvölgyi apácakolostor alapítólevele 
https://dka.oszk.hu/134700/134725
Zalabéri Horváth Imre és neje Dévay Mária 1798. évi útlevele 
https://dka.oszk.hu/004100/004187
Zrínyi Miklós végrendeletének végső sorai 
https://dka.oszk.hu/032000/032001
Zsigmond egy czímeradományozó oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031966
Zsigmond király 1411 szeptember 1-én kelt első kiváltságlevele a kassai barchentszövők számára 
https://dka.oszk.hu/025800/025899
Zsigmond király új czímeradományozó kiváltságlevele, 1436-ból 
Eredetije Pozsony város levéltárában
https://dka.oszk.hu/027300/027335
Apafi Mihály: A Nagybacon-i Bardocz ág nemesi levele 
https://dka.oszk.hu/136700/136765
Apafi Mihály: A Nagybacon-i Bardocz ág nemesi levele 
https://dka.oszk.hu/131400/131420
Bachruch Károly: Budapest főváros hódoló föliratának szekrénye 
https://dka.oszk.hu/038800/038841
Barnabás : Margit úrnő végrendelete 1152-ből, a hagyatékához tartozó magyarnyelvű szolgák felsorolásával 
https://dka.oszk.hu/025900/025908
Benedek Imre, Molnár Ferenc: Díszokirat Nemecsek Ernő részére 
https://dka.oszk.hu/069100/069121
Jankó János: Viribus Vnitis 
https://dka.oszk.hu/099900/099955
János (pápa), XXII. : XXII. János 1329-es bullája 
https://dka.oszk.hu/033400/033408
Madaras Vogel László: Okmányhamisítók 
https://dka.oszk.hu/133400/133470
Miklós : I. Endre tihanyi alapítólevelének első sorai 
https://dka.oszk.hu/025800/025893
Miklós : Részlet a tihanyi apátság alapítóleveléből 
https://dka.oszk.hu/025800/025872
Nádler Róbert: A mérnök- és építész-egylet dísztagsági oklevelének rajza 
A Lotz-ünnepélyről
https://dka.oszk.hu/038300/038332
Urbán Rezső: Nagy Ferenc szabadulólevele - Kistarcsa 
https://dka.oszk.hu/134600/134630