D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1964-08-04_Magyar_Honvedelmi_Sportszovetseg.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar Honvédelmi Sportszövetség 1964. 08. 04.
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Honvédelmi Sportszövetség 1964. 08. 04.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Orincsay
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1915-1995
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Orincsay
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-03-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : levél
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Orincsay László képei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Orincsay Péter
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : értesítés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : levéltári irat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Orincsay László (1915-1995)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar Honvédelmi Sportszövetség 1964. 08. 04.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Levél 1946. 11. 16.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x712 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi