D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Kallay_Miklos_iro_1939.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kállay Miklós író (1936)
B e s o r o l á s i   c í m : Kállay Miklós író (1936)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Vajda
U t ó n é v : Pál, M.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1874-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Kállay Kotász
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-01-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-11-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1936
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kállay Miklós (1885-1955)
V I A F I d : 121387577
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1936
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kállay Miklós (1885-1955) író 1936-os portréja.
Forrás:
Kállay Miklós: Rontó Pál. Vidám játék a magyar huszárról 3 felvonásban (Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Kiadása, Budapest, 1939) kötet címlapján szereplő kép reprója
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagykállói Kállay Miklós (Eger, 1885. október 7. - Balatonfüred, 1955. december 24.) író, műfordító, kritikus, lapszerkesztő. Kálnoky László költő nagybátyja.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1llay_Mikl%C3%B3s_(%C3%ADr%C3%B3))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Visi Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1882x2545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer