D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000203c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az olajfa
B e s o r o l á s i   c í m : Olajfa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-09-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : növényábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olajfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárvatermő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kétszikű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ajakosvirágú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olajfaféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az olajfa
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az olaj fa-félék (Oleaceae) körülbelül 35 faja közül legnagyobb fontosságú a valódi olajfa. (Olea europea L.) Ez vadon cserje, mely azonban tenyésztve fa-alakot ölt. Törzse 15 m. magas, szürkészöld kérge fiatal korában sima, vén korában érdes. Külsejében, levelei alakjánál fogva, fűzfákra emlékeztet. Virágjai igénytelenek. Termése, az ú. n. olajbogyó (oliva) a szilvához hasonló csontos termés, melyet nedvdús, olajos, húsos réteg vesz körül. Belőle sajtolják a fa- vagy tábla-olajat. Egy-egy olajfa 5-10 éves korában hozza első gyümölcsét. Az olajbogyót kézzel szedik, magjától megszabadítják és azonnal kipréselik. Olaja zöldesszinü és jóillatú. Európában a "Provence" termeli a legfinomabb olajat. Hogy egyhamar meg ne avasodjék, néhány csepp salétrom-étherrel keverik. Különösen mákolajjal hamisítják. Olyan országokban, hol az olajfát termelik, a bogyót nyersen is eszik, az olaj pedig a vajat és a zsírt pótolja. Használják égetésre, és ha megromlik, szappanfőzésre. Miután törzsének földalatti része a fűzfákhoz hasonlóan galyakat bocsát, kiirtását lehetetlennek kell mondanunk. így Jeruzsálem szétrombolása után (70. Kr. u.) Titus a környékbeli olajfákat mind kivágatta, egy év múlva valamenynyi tö újra kihajtott. Fáját szívesen feldolgozzák. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Olajfa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 924x1599 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna