D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1401311419.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ochlodes venatus - Erdei busalepke
B e s o r o l á s i   c í m : Ochlodes venatus - Erdei busalepke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : HoZsu
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-05-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ma elég sok példány repkedett, de sajnos eléggé fújt a szél, ami nem könnyítette meg a fotózásukat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az erdei busalepke a rovarok (Insecta) osztályának a lepkék (Lepidoptera) rendjéhez, ezen belül a busalepkefélék (Hesperiidae) családjához tartozó faj. Elterjedési területe Európa. Hiányzik Írországban, Észak-Skóciában és Skandináviának az 56. szélességi foktól északra fekvő területein. Délen csupán Szardínián, Korzikán és Krétán nem honos. Elterjedési területén, az erdei busalepke általánosan elterjedt és nem ritka. A laikus azonban nehezen tudja a röpülő lepkét pontosan meghatározni, mert annyi más fajhoz hasonlít. Nyílt területeken, erdők rétjein, erdőszéleken, napos lejtőkön, parkszerű vidékeken él, 2000 méter magasságig. Elülső szárnya 1,5-1,8 centiméter hosszú. A szárnyak alapszíne sötétbarna, világos barnássárga mezőkkel és foltokkal, fonákjuk világosabb, zöldes árnyalattal, elmosódó szélű sárga, többé-kevésbbé négyzet alakú foltokkal. A hím elülső szárnyán ferde, bársonyfekete vonal látható. A nőstény elülső szárnya világosabb alapszínű. A vesszős busalepkéhez (Hesperia comma) nagyon hasonló faj. Tápláléka csomós ebír, erdei szálkaperje, tarackbúza, és egyéb vadfüvek. Hosszú, egyetlen nemzedéke májustól szeptemberig repül. Délen olykor két, sőt három nemzedéke fejlődik. Hernyóidőszaka szeptembertől májusig tart. A hernyó kékeszöld, sötét hát- és sárga oldalvonallal, feje fekete. Különféle füvek tövén él, a fűlevelekből összeszőtt csőben alakul áttelelő bábbá. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Erdei busalepke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2560x2158 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 350 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer