D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_laszlo_kiserleti_webaratas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-10-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmentés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. október 13.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László - Németh Márton Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" workshop Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2017. október 13. Mi lenne a cél? egy leendő, üzemszerűen működő, fenntartható magyar internet archívum műszaki, emberi, szervezeti és jogi feltételeinek megteremtése az internetes tartalmak mentéséhez szükséges tudás elterjesztése a hazai közgyűjteményekben és helyi archívumok indításának ösztönzése bekapcsolódás a webarchívumok közötti nemzetközi együttműködésbe Mit csináltunk eddig? tervezés: koncepció, ütemterv, forrásigény, munkamegbeszélések, gyűjtőkör munkatársak: informatikus, webkönyvtáros, webadminisztrátor, témafelelős, (rendszergazda?) hardver: KIFÜ-s aratószerver (20 TB); OSZK-s teszt- és adminisztrátori szerver, MEK-es tanulószerver szoftver: Heritrix, Open Wayback, Web Curator Tool (további tesztek: HTTrack, WAIL, Webrecorder.io, Webrecorder Player, WARCreate, GrabThemAll) formátum: WARC tárolóformátum, CDX indexfájlok tesztaratások: nagyobb méretű terhelési tesztek, válogatások (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, egyetemek, e-periodikák), az OSZK saját felületei ismeretszerzés: szakirodalom áttekintése, bibliográfia összeállítása, szabványok és szakkönyv beszerzése (Könyvtártudományi Szakkönyvtár), dán PhD szeminárium ismeretterjesztés: ideiglenes projekt honlap (mekosztaly.oszk.hu/mia), wiki, levelező lista, belső tájékoztató, előadások (pl. MEK Egyesület közgyűlése, "A jövő könyvtára felé..." webinárium, MKE Vándorgyűlés, Coginfo.com, terv: MUZEUM@DIGIT), tanulmányok és szemlék (pl. TMT, Könyvtári Figyelő, Digitális Bölcsészet) kapcsolatépítés: hazai partnerek megkeresése (pl. közgyűjtemények, egyetemi tanszékek), külföldi kapcsolatok (pl. holland, belga, dán, osztrák, szlovák, szlovén), IIPC csatlakozás kezdeményezése Mit tervezünk még? nyilvános demó: mentések ellenőrzése, engedélykérések, szolgáltatófelület új hardver: konfiguráció megtervezése, beszerzés indítása további szoftverek: NetarchiveSuite, Brozzler, Crawljax, Webrecorder (saját szerveren), WAIL (Linux alatt) szelektív archiválás: tematikus és eseményalapú gyűjtések (videók nélkül!) és ezek metaadatolása partnerintézmények és internetezők bevonásával domain szintű aratás: reprezentatív szintű mentés a .hu alatt bejegyzett szerverek (több mint 700 ezer) nyilvános tartalmáról évente kétszer (zárt archívum) statisztikák: adatok és grafikonok a mentett tartalomról ajánlás: tanácsok jól archiválható webhelyek kialakításához Mit tervezünk még? tanfolyam: a Könyvtári Intézet által szervezett 30 órás továbbképzés közgyűjteményi dolgozóknak szabályozás: belső szabályzatok (pl. hozzáférés, személyi adatok védelme) és jogszabály-módosítási javaslatok integrálás: a webarchívum illesztése a leendő új könyvtári rendszerhez és munkafolyamatokhoz (metaadatolás, jogkezelés, közös kereső, hosszú távú megőrzés) távlati tervezés: egy üzemszerűen működő magyar internet archívum rendszerterve és fenntarthatósági terve együttműködés: kutatókkal (hasznosítás), magyar és külföldi archívumokkal (pl. Memento-alapú közös kereső) retrospektív archiválás (pl. Internet Archive, Common Crawl, PetaByte Kft. anyaga, winchesterek a "padláson")
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az internet archiválása, mint könyvtári feladat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna