D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : k_matrai_rita_mek_hallgatva.jpg
C Í M 
F ő c í m : MEK hallgatva
B e s o r o l á s i   c í m : MEK hallgatva
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Elektronikus Könyvtár láthatatlan oldala
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Dr. Kosztyánné Dr. Mátrai
U t ó n é v : Rita
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-29
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-11-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Kosztyánné dr. Mátrai Rita
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Elektronikus Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : fogyatékosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csökkent látású
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadálymentesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : navigáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép-használat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. november 28.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : MEK hallgatva A Magyar Elektronikus Könyvtár láthatatlan oldala Dr. Kosztyánné dr. Mátrai Rita Eötvös loránd tudományegyetem 2017. november 28. Bevezető gondolatok Könyvtárak mint kulturális örökség megőrzői Dokumentumok digitalizálása Különböző formátumokba konvertálás Elektronikus könyvtárak Bármekkora távolságból elérhető Fogyatékkal élők számára hozzáférhető A Magyar Elektronikus Könyvtár, 1994- Úttörő, példamutató szerep a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában, terjesztésében Elsők között foglalkozott akadálymentes weboldal kialakításával a hazai könyvtári szférában Fogyatékkal élők számára áttörés az információkhoz való hozzájutáshoz Leginkább érintett csoport: vakok A Magyar Elektronikus Könyvtár első weboldala, 1995 A Magyar Elektronikus Könyvtár weboldala 2003-ban VMEK weboldala, 2004 Vakok számítógéphasználata Képernyőolvasó szoftverek JAWS (Windows) NVDA (Windows) VoiceOver (Macintosh) okostelefonok saját felolvasóprogramjai ... Braille-kijelzős eszközök Ép felhasználó navigálása weboldalon Hogyan navigál, aki csak hallgatni tudja a weboldalt? Vak felhasználó navigálása A következő videó bemutatja, amint egy vak felhasználó végigmegy a honlap címsorain. A következő videó bemutatja, amint egy vak felhasználó egy külön ablakban kilistázza a honlap főbb tartalmi elemeit. A következő videó bemutatja, amint egy vak felhasználó a keresőűrlapot használja. A következő videó bemutatja, amint egy vak felhasználó a VMEK főoldaláról indulva megkeresi a "Lúdas Matyi" hangoskönyv változatát. Vak felhasználó navigálását befolyásoló tényezők Mennyire ismeri a képernyőolvasó funkcióit Mennyire ismeri a honlap szerkezetét Honlap struktúrája Honlapon vannak-e címsorok, jelzőpontok Érthető-e a linkek szövegezése … Az új VMEK kialakításának tapasztalatairól Kosztyánné Mátrai Rita: A Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített felületének akadálymentesítése. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 63:(8) pp. 292-304. (2016) Rita Kosztyánné Mátrai: How to make an electronic library accessible? THE ELECTRONIC LIBRARY, megjelenés alatt
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: Gondolatok a könyvtári intelligens rendszerekről és a mesterséges intelligenciáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x445 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna