D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : uri-kovacs_jozsef_matarka_epa.jpg
C Í M 
F ő c í m : A MATARKA és az EPA közötti együttműködés
B e s o r o l á s i   c í m : MATARKA és az EPA közötti együttműködés
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Uri-Kovács
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1990-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-07-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Uri-Kovács József
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Katalogizálás
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Online média
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : adatfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszertelenül megjelenő időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjteményszervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katalogizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A MATARKA és az EPA közötti együttműködés Uri-Kovács József Országos Széchényi Könyvtár - E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya uri.kovacs.jozsef@oszk.hu MKE Vándorgyűlés, Miskolc, 2017. július 6. EPA rövid ismertetése, Technológiai újítások MATARKA-Együttműködés kezdete, történeti áttekintés Mindennapi gyakorlatok Elektronikus Periodika Adatbázis és archívum Indulás: 2004 Cél: magyar online időszaki kiadványok nyilvántartásra, archiválása; hosszútávú megőrzés Kettős funkció TÁVOLI rekordok - Nyilvántart Online - hol, mikor, milyen URL-en ARCHIVÁLT rekordok - Archivál Fájlok EPA szerverről közvetlenül elérhetők, tartalomjegyzék OFFLINE rekordok - viszonylag kevés Megyei, városi, települési könyvtárak segítsége Bejelentés, crowdsourcing → Nem csak a saját digitalizált anyagokat!!! Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és archiválása: az EPA-szolgáltatás. In: TMT., 52. évf. 2. sz. (2005.) https://epa.oszk.hu/html/irattar/cikkek/tmt2005-2sz/tmt05-2sz-RA-EPAcikk.html Technológiai Fejlesztések MobilEPA - 2013 https://m.epa.oszk.hu/ Vitéz Bt., ISZT, MEK Egyesület COinS metaadat formátum beépítése a TOC-ba; Zotero kompatiblitás (2015. 11.) EPAcikkID (2015. 11.) - MATARKA MATARKA cikk-szintű kereső (2016. 03.) Elasticsearch keresőmotor (2017. 03.) Technológiai Fejlesztések - MobilEPA EPA-munkatársak Seregély-Nagy Erzsébet Kelemen Erzsébet Ipacs Eszter (jelenleg GYES-en) Együttműködés kezdete MATARKA - indulás: 2002. EPA - indulás: 2004. Kezdeti lépések: 2003. E-mailek 2003. márciusától Burmeister Erzsébet, Moldován István, Drótos László, Csáki Zoltán, Renkecz Anita 2004. január-május Megoldandó feladatok: Együttműködési megállapodás létrehozása Meglévő állományok bekötése a MATARKA-ba (EPA fulltext URL-ek) MATARKA cikk-kereső beépítése az EPA kezdőoldalára - lsd. 2016. március! 2004. július: TOC-ok egységes formára hozása (XML) - terv - javaslat B. Erzsitől 2006. nyara: tényleges TOC bevezetés, XML konverziók megkezdése, EPAX elkészülte 2008. ősze: EHM előszele, TÁMOP; felvetés egy egységes cikkazonosító bevezetésére(!!!) - lsd. 2015. nov. 2009. vége: EHM konkrét megvalósításának kezdete Együttműködés Adatcsere - XML ; tartalomjegyzékek cseréje mindkét irányban, MATARKA XML lekérdező FullText linkek értékálló biztosítása a MATARKA-felé https://epa.oszk.hu/03000/03048/00004/pdf/leveltari_szemle_2016-04_005-015.pdf EPAcikkID ; (2015. november) pl.: EPA-03048-00004-0010 Adatkonszolidáció mindkét irányban (Google Docs) MATARKA Cikk-szintű kereső beépítése az EPA kezdőoldalába (2016. március) Hol tartunk most? MATARKA: EPA-megfeleltés 80 % EPA: Folyamatos adatcsere, MATARKA XML-ek használata Hibajavítások rendszeresen Cél: a minél nagyobb, lehetőleg teljes egyezés a cikkadatok és a fulltext linkek között Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uri-Kovács József: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, 2004-2014
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uri-Kovács József: Magyar Elektronikus Könyvtár, 1994-2014
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x580 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna