D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : zsomle_viktor_smart.jpg
C Í M 
F ő c í m : Útban a Smart Library felé?
B e s o r o l á s i   c í m : Útban a Smart Library felé?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Könyvtári lehetőségek az Internet of Things korában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Zsömle
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Zsömle Viktor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatátvitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jeladó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üzenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : intelligens rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Útban a Smart Library felé? - Könyvtári lehetőségek Az Internet of Things korában Készítette: Zsömle Viktor E-mail: zsviktor@sze.hu SZE Egyetemi Könyvtár Internet of Things (IoT) Az Internet of Things fogalmával olyan ember által megalkotott eszközöket határozunk meg, melyek képesek adatokat továbbítani, fogadni az interneten keresztül. (Megfelelő szenzorok segítségével akár önállóan is!) Az 50 milliárd eszköz jóslata Útban a Smart Library felé? Bluubeam Az iBeacon alapjaira épül Bluetooth Low Energy (BLE) technológiára épülő hardver, szoftver kombináció. A rendszer alapját a könyvtár különböző pontjain elhelyezett jeladók, azaz a "Beam-ek" képezik. A jeladókon keresztül a könyvtárosok üzeneteket (szöveget, képeket, videókat, értesítést az aktuális eseményekről) küldhetnek az olvasók részére. Kis energiaigény (kíméli az okos eszközünk akkumulátorát) "Bring your own device" - Mindenki hozza a saját eszközét Mire van szükségünk? Bluubeam applikáció Bluetooth kapcsolat Megfelelő távolság (40 láb) a jeladóktól A könyvtáros a "Beamer" Nincs szükség internetre! A BluuBeam jeladó Hány darabra van szükségünk? Legalább 5 Beam 1000 m2-ként akár egy Beam is elég lehet! A könyvtár tereitől és a megosztandó információ mennyiségétől függ! A jeladókat a könyvtár akár olyan struktúrában is elhelyezheti, hogy az olvasók saját maguk tudják felfedezni a bibliotéka tereit, illetve szolgáltatásait az okos eszközük segítségével. Egy Smart Library Dániában Technical University of Denmark University Library 620 smart LED lámpa "Élő laboratóriummá válni!" A lámpákba telepített szenzorok segítségével... A fejlesztésben rejlő lehetőségek... A lehető legjobb "egyéni" tanulási környezet biztosítása a hallgatóknak A rögzített adatok elemzése (Big Data) (Teljes anonimitás!) "Technológiai játszótér" innovatív könyvtári környezet kialakítása az Egyetem polgárai számára Környezettudatosság Továbbá a smart LED lámpák lehetőséget biztosítanak... Kapcsolódó irodalom Zsömle Viktor: Az Internet of Things könyvtári lehetőségei - Útban a Smart Library felé? In: TMT, 64. évf. 12. sz. p. 606-618. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bátky Zoltán: A "dolgok internete", avagy mi is az az Internet of Things?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna