D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1481557545.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő sírkápolnája
B e s o r o l á s i   c í m : Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő sírkápolnája
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Heppe
U t ó n é v : Szaniszló
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-12-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-12-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : épület
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Alexandra Pavlovna (József nádor felesége) (1783-1801)
V I A F I d : 3589074
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Üröm (Pest megye)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő I. Pál cár és Zsófia Dorottya württembergi hercegnő lánya, 1783-ban látta meg a napvilágot. Házasságát Habsburg-Lotharingiai József Antal János főherceggel politikai érdekek irányították - a Habsburgok a Napóleon elleni összefogáshoz kerestek szövetségest-, azonban a fennmaradt krónikák - és József nádor levelei- is arról tanúskodnak, hogy az ifjú pár hamar egymásba szeretett és nagy boldogságban kelt egybe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alekszandra Pavlovna orosz nagyhercegnő, férjezett Alexandra osztrák főhercegné, magyar királyi hercegné, házassága révén német-római császári hercegné, Magyarország nádornéja. Az ortodox vallású nádornét szeretettel fogadták a magyarok. Alekszandra megkedvelte a magyar zenét és táncokat, s a legenda szerint javaslatára lett piros-fehér-zöld a magyar zászló. 16 éves korában, 1799. október 30-án Szentpéterváron feleségül ment a 23 éves József Antal János osztrák főherceghez (1776-1847), az elhunyt II. Lipót (1747-1792) német-római császár fiához, I. Ferenc osztrák császár, magyar és cseh király (1768-1835) öccséhez, a Magyarország nádorához. 1801-ben, lánya születése után hunyt el, az ürömi sírkápolnában nyugszik. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Bence: Alexandra Pavlovna sírkápolnája - Üröm
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer