D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1235335660.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi sörgyár
B e s o r o l á s i   c í m : Régi sörgyár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-07-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-02-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : gyár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ornamentika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : söripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 7. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2003-ban műemlékké nyilvánította a Huszár utca 7-9. szám alatt álló ingatlant. Itt működött hajdan a Haggenmacher féle Hági söröző s itt volt a Haggenmacher gyár sörlerakata. Valójában a Huszár utca 7-9, a Rózsák tere 4-5, a Munkás utca 10-12 és 14. sz. alatt álló épületegyüttes volt a Haggenmacher (később Dreher -Haggen- macher - Első magyarRészvényserfőzde) telephelye raktára és sörözője. Haggenmacher 1910-ben vásárolta meg az ingatlanokat és 1911-ben egyesítette azokat. A svájci származású Haggenmacher család a magyar söripar egyik vezető vállalatának lett tulajdonosa. Ifjú Haggenmacher Henrik alapította a sörgyárat, átvette a Frohner családtól a promontori (budafoki) üzemet is. Évtizedekig Budafokon maradt a cég fő telepe. 1907-ben már Budapesti székhellyel jött létre a Haggenmacher Kőbányai és Budafoki Sörgyárak Részvénytársaság. A Haggenmacher Rt. alapszabálya azt is rögzítette, hogy a kőbányai sörgyár mellett, egyéb serfőző helyek, raktárak is létesüljenek. A Huszár utcai ingatlanokat ezért vásárolták meg. Palackraktárként a Rózsák tere felőli szárnyépület szolgálhatott, mert csak ez volt alápincézve. Az első világháborúig tartott a hazai sörgyártás fénykora. Majd 1933-ban újra fellendült a sörgyártás, mert megalakult a Dreher - Haggenmacher - Első magyar Részvényserfőzde Részvénytársaság. 1935-ben kapott az addig különböző négy épület egységes homlokzatot, melynek tervezője Friedman Ernő volt. A Huszár utcai homlokzat vakablakaiba régi, híres vendéglősök, kocsmárosok portréit festették. A Hági söröző bejárata köré is festettek portrékat. A söröző a Munkás utcai szárny földszintjén, annak nyugati felén működött. Két helyisége közül a belső terem stukkódíszes volt. 1940-ben az addigi épületekhez csatolták a Munkás utca 14. számú lakóházat is. (Forrás: www.erzsebetvaros.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : darthwalk: Borház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2356x1296 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne