D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1236776249.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás-kori kályha Visegrádról (XV. század)
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás-kori kályha Visegrádról (XV. század)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-07-08
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-03-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kályha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cserépkályha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerámiaművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fűtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pest megye
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Visegrád
G e o N a m e s I d : 3187681
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátyás-kori kályha Visegrádról (a XV. század második feléből). Művészettörténeti szempontból a csempék nem sorolhatók az emlékanyag legfontosabb darabjai közé: a kőfaragványok, remek ötvöstárgyak, pompás textíliák mellett esetlennek, kezdetlegesnek hatnak. Művelődéstörténeti jelentőségük azonban igen nagy: a könnyebben pusztuló anyagból készített lakberendezési tárgyak - kevés kivételtől eltekintve - eltűntek. Ezek hiányában az ábrázolásokon kívül a kályhacsempékből rekonstruált kályhák tanúskodnak az elpusztult késő középkori belső terek díszítéséről, hangulatáról, színvilágáról. Fontos technikai újításokat is jeleznek a leletek: megváltozott a fűtéstechnika, s a csempékből rakott kályhákkal függ össze a fazekasmáz* elterjedése. Mint a radiátor Mai ismereteink szerint a legkorábbi kályhákat az Alpok nyugati és középső részén, a mai Svájc és Dél-Németország területén állították fel a XIII. század folyamán. A találmány a hűvös éghajlatú területeken gyorsan terjedt, s midőn az éghajlat a XIV. században zordabbá vált, már egész Közép-Európában ismert volt az új fűtési mód. A XV. század végére Európa középső részén kialakult egy egybefüggő földrajzi övezet (Dél-Németország, Svájc, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország), ahol általános volt a kályhafűtés. Az újítás lényege az volt, hogy az addig agyagból tapasztott kemence falába bögre alakú kerámiatárgyakat építettek be, így a fűtőberendezés - akárcsak a mai radiátorok - a megnövekedett felületen több hőt tu-dott leadni. A XIV. század végén már magas, toronyszerű kályhákat építették. Ezzel egyrészt a hőleadó felület növekedett tovább, másrészt a kályha formája a kor stílusához, a függőleges vonalakat erősen hangsúlyozó gótikához alkalmazkodott. A kályhafűtés másik fontos eredménye az volt, hogy könnyebben füsttelenítették a lakóhelyiségeket. Elméletileg ugyan a füsttelenítés független a kerámiaelemek alkalmazásától, mégis - legalábbis Magyarországon - a kályhák terjedésével bővült a füstmentes és fűtött lakóhelyek köre.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Torockói régi «kályha»
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1741x2433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne