D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1239014228.jpg
C Í M 
F ő c í m : Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia templom
B e s o r o l á s i   c í m : Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-08-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Óbuda
G e o N a m e s I d : 3047211
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia templom, épült 1749-ben. Ahol e templom áll, őseink ezeréves hitének színhelyén állunk. Szent István királyunk templomalapító rendelkezése óta (1015) több templom is állt ezen a helyen, vagy közvetlen környékén. Ezek sajnálatos módon áldozatául estek a magyar történelem viharainak. 300 éve, a török kiűzése után, szentistváni gondolat jegyében hívták be Óbudára a németajkú telepeseket, hogy segítsék újjáépíteni az országnak ezt a részét. Ők hozták hitüket, hozták szentjeiket és bár nyelvüket a legutóbbi időkig megőrizték, szívükben magyarok lettek. Barwick Keresztély Ignác, óbudai plébános és Genszky Simon óbudai bíró 1735-ben szorgalmazta, hogy az óbudai és békásmegyeri tized-bevételeket új templom építésére fordítsák. A terv pártfogókra talált, s a tized-bevételek elnyerésén és a plébánia négy szőlőjének jövedelmén kívül gr. Bercsényi Zsuzsanna is jelentős összeggel támogatta az építkezés megkezdését. Óbuda mezőváros is a templomépítés mellé állt, s a lakosság adakozásából is gyűltek adományok. Végre 1744. június 8-án megkezdték az új templom alapjainak kiásását, s június 28-án történt az alapkőletétel. Ekkor már Andreovich Lipót Ignác volt a plébános. Az építést Paur János György építőmester vezette a Zichyek és az óbudai elöljáróság által jóváhagyott saját terve szerint. Munkatársai Pfister András kőművesmester, Weingartner Lipót ácsmester, Linburg János György bádogosmester és Mayer János Mihály pesti kőfaragómester voltak. A három-boltszakaszos hajóhoz egy-boltszakaszos, belül íves, kívül a nyolcszög három oldalával záruló szentély csatlakozásával épült templom - Genszky Simon bíró számadásai szerint - 1749-ben készült el. Kívülről megszemlélve az arányos templomot, fenn a torony mellett meglátják Péter és Pál két kőszobrát, melyeket megviselt ugyan az időjárás, de fentről vigyázzák a templomot. Lejjebb balról szent Sebestyén, a keresztény ókor vértanúja, jobbról szent Rókus, lábánál a sebeit nyaldosó kutyával, védelmezi a betegeket. Középütt pedig - ugyancsak egyedülállóan az országban, - Szent Rozália, a barlangban meghúzódó remetenő oltamaz a földrengés veszedelmétől. A tér elején ismét találkozhatnak Szt. Flóriánnal és Nepomuki Szt. Jánossal.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnoo: A bárándi római katolikus templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1125x1500 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne