D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mezocsat_horovitz1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Üdvözlet Mezőcsáthról
B e s o r o l á s i   c í m : Üdvözlet Mezőcsáthról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Horovitz-szálloda
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Fivérek
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Üdvözlet Mezőcsáthról
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szálloda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mezőcsát
G e o N a m e s I d : 717667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horovitz-szálloda.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mezőcsát az Alföld északi peremvidékén, a Borsodi Mezőség közepén fekszik. A régészeti ásatások több őskori település maradványát is feltárták. Összesen hét településréteget találtak, a legnagyobb a rézkori telep. A település régi magyar község, neve a Csát személynévből eredeztethető. Első írásos említése a XIII. századból való, amikor Chaath, Caat és Chath formában írták. Egykor a honfoglaló kabar törzsből származó Örsúr vagy valamelyik rokona tulajdonában volt. A birtokosok száma öröklés, adományozás vagy vásárlás miatt sűrűn változott. Fontos szerepet játszott a település életében a Tornallyay család, majd a XVII. századtól az erdélyi fejedelmek. Csát már a XIV. században jelentős település volt, a környék központja. A török idők azonban nem kímélték, a község kénytelen volt behódolni. A török pusztítás után újjáépült a település, és gyors fejlődésnek indult. I. Lipót 1698-ban két vásártartási jogot is adott a csátiaknak. A XVIII. század végén alakult ki a népi fazekasság. A híres mezőcsáti fazekasok négy edényformát gyártottak: Miska-kancsókat, butykosokat, tálakat és tányérokat. A kerámiák jellemző motívumai a fürtös virágok, tulipánok, levelek és a csőrében virágot tartó madár. A fő színek a fehér, citromsárga, narancssárga, zöld, sötétbarna és téglavörös. A fazekasmesterek munkáikat dátumozták és "aláírták", sőt a butykosok oldalára tréfás ajánlásokat is írtak. Érdemes felkeresni a XIX. század közepén épült Dobozy-kastélyt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1102x700 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer