D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_gyurkovics_m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyurkovics Mária és Forrai Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Gyurkovics Mária és Forrai Miklós
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Borsos
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1990
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyurkovics Mária (1913-1973)
V I A F I d : 69121221
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Forrai Miklós (1913-1998)
V I A F I d : 85390922
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/X-1-11/12 [szobrász: Borsos Miklós]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyurkovics Mária opera- és hangverseny-énekesnő (koloratúrszoprán), Kossuth-díjas (1953), érdemes művész (1950), Liszt-díjas (1953), kiváló művész (1954). A harmincas évek elején Jászó Györgynénél és Molnár Imrénél tanult a Zeneművészeti Főiskolán. 1937-ben, oklevelének megszerzése után szerződtették az Operához. Itteni működése során azt a hatalmas űrt töltötte be, melyet Szabó Lujza halála, Alpár Gitta külföldre távozása és Sándor Erzsi visszavonulása váltott ki. Gyakran énekelt daljátékokban és filmekben is (Kacsóh P.: János vitéz - Francia királykisasszony; Déryné c. film címszerepe), de igazi működési területe mindvégig az opera- és oratórium-szerepek maradtak. Az Operaház repertoárjának és a Budapesten bemutatott oratóriumoknak csaknem valamennyi koloratúrszerepét énekelte. Különösen az utóbbiak stilárisan kiváló megoldásainál talált segítő- és pályatársra Forrai Miklós személyében, akihez 1940-ben feleségül ment. 1968-ban abba kellett hagynia a nyilvános szereplést egyre súlyosbodó betegsége következtében. Johann Strauss keringőjéhez írott kadenciáit 1957-ben a Zeneműkiadó megjelentette. Kodály Z. Missa brevis, a szerző által vezényelt hangfelvételén ő énekelte a szopránszólót. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Forrai Miklós karnagy. 1923-ban kezdett zongorát és zeneszerzést kezdett tanulni a debreceni Zenedében. A Zeneművészeti Főiskolán karnagyi, majd tanári és művészdiplomát szerzett Ugyanitt 1941-től 1988-ig tanárként dolgozott, 1957-1963-ig az ének tanszak vezetője. Kóruskarnagyként két fontos állomása életének a Forrai Kórus, és a Budapesti Kórus, amelynek örökös karnagya. 1973-tól 1991-ig töltötte be a Liszt Ferenc Társaság főtitkári tisztségét, a KÓTA alelnöke. Könyvet írt a karvezetésről, szolfézsműveket, kórusgyűjteményeket adott közre. Karnagyi munkásságát számos hanglemez - köztük több nemzetközi nagydíjas felvétel - örökíti meg. Liszt-díjas, Érdemes művész, a Pro urbe Budapest díj kitüntetettje. Forrai Miklós karnagyként évtizedeken át vezényelt barokk és klasszikus oratóriumesteket, de kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a vokális zene valamennyi műfajában, így a kórusművészet, az oratóriumok és a dalirodalom terén is. 85 évesen hunyt el. (Forrás: fszek.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szaszovszky Ottóné Báthy Anna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn