D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_javorka_s.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jávorka Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Jávorka Sándor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jávorka Sándor (1883-1961)
V I A F I d : 42228198
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 20. körönd-2-3/4.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jávorka Sándor flórakutató, geobotanikus, az MTA tagja (l. 1936, r. 1943), Kossuth-díjas (1952). Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1906-ban növénytanból doktorált. Rövid ideig a budapesti egyetem botanikus kertjében, 1905-től az MNM Növénytárában dolgozott, 1919-ben a Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztossága a növénytár vezetőjének nevezte ki. 1920-ban megfosztotta vezető állásától. 1934-ben lett újból a növénytár igazgatóa. 1940-ben nyugdíjba ment, de haláláig folytatta tudományos munkáját; a felszabadulás után tevékenyen részt vett a tudományos életben és a tudomány népszerűsítésében. Első elnöke, majd tb. tagja a Magyar Biológiai Társaságnak. Elsősorban flórakutatással foglalkozott. A magyarországi mellett a Kárpátok és a balkáni flóra kiváló ismerője volt. Több gyűjtő- és tanulmányutat tett a Balkánon. Magas színvonalú tudományos, de mindenki számára közérthető nagy művei mellett kisebb tanulmányok sorozatban tisztázta a florisztika, a növényföldrajz számos részletkérdését. Több mint száz növényalakot ő nevezett el és számos (kb. 40) az ő nevét viseli. Tudománytörténettel is foglalkozott. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bartucz Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn