D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_kallo_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kálló Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Kálló Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kálló Ferenc (1894-1944)
V I A F I d : 20040882
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: Hv3-1-59/60
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kálló Ferenc tábori esperes huszonhét éves papi életútja változatos, sokszínű életút. Talán a tanítói hivatást vállaló apa humanizmusa és a népes család (hat fiútestvér) egymás iránti szeretete, majd a szarvasi plébános példája formálta lelkének szociális érzékenységét. Testének gyengesége, gyakori betegsége, sokszor el nem fogadott és meg nem értett szociális tevékenysége miatt szinte évről évre új lelkipásztori helyen kellett dolgoznia. Tízéves egyházmegyei szolgálat után 1927-ben lépett be a hadsereg lelkészi állományába. A katonák megszerették a szorgalmas, nagy szenvedéllyel prédikáló papot, aki először a budapesti vegyes dandárnál, majd Szombathelyen, a honvéd közrendészeti kórházban szolgált. Részt vett 1939-ben a kárpátaljai bevonulásban mint a 2. lovasdandár beosztott papja. Amikor 1940-ben a budapesti 11. helyőrségi kórházhoz - a mai Királyhágó úti tiszti kórházhoz - vezényelték, akkor érkezett el élete végső, drámai szakaszához. Európa háborúban égett: az új meg új harctéri jelentések, a koncentrációs táborokról szivárgó hírek, a rengeteg halott, sebesült, végleg megérlelték és megerősítették elszánt háborúellenességét. Tábori lelkész létére egyre nyíltabban és világosabban prédikált a háború borzalmai ellen, minden lehetséges eszközzel azon fáradozott, hogy embereket visszatartson a frontszolgálattól, hogy üldözötteket mentsen. 1944 őszén a Magyar Fronton kívül már több ellenálló csoporttal volt kapcsolata. Mindeközben áldozatos szeretettel végezte lelkipásztori szolgálatát. Sebesült és beteg katonák papja volt, aki nem sajnált fáradságot és áldozatot, ha katonákról volt szó. Éjszakákat virrasztott súlyos betegek mellett, pedig maga is állandóan beteg volt. A lelkipásztori gondjaira bízott kórház kis kápolnájában mondta vasárnapi szentmiséit és híressé vált beszédeit. A nyilas hatalomátvétel után személye elviselhetetlenné vált, helyzete kritikusra fordult. Betegsége elhatalmasodott rajta és ágynak dőlt. Lázas, súlyos beteg volt, amikor 1944. október 29-én este fél nyolc tájban a kórházhoz közeli Márvány utca 26. számú lakására ismeretlen férfi állított be azzal, hogy beteghez hívják. Az esperes azonnal felkelt betegágyáról, búcsút mondott hozzátartozójának, aki súlyos tüdőgyulladásában ápolta. A ház előtti autóba ültették és elvitték. Másnap reggel találták meg holttestét a Budakeszi út árkában. Testén gépfegyvergolyónyomokat állapított meg a vizsgálat. November 8-án temették el a Farkasréti temetőben. (Forrás: Új Ember)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Káldy Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn