D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Bp_Esztergom_vasut_100_Bp06_Nyugati_pu.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Budapest-Esztergom vasútvonal megnyitásának 100. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla a Budapest-Nyugati pályaudvaron
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest-Esztergom vasútvonal megnyitásának 100. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla a Budapest-Nyugati pályaudvaron
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasútvonal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasútépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 6. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1996
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Budapest-Esztergom vasútvonal megnyitásának 100. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla a Budapest-Nyugati pályaudvaron.
Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 57.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Budapest-Esztergom-vasútvonal a MÁV 2-es számú nem villamosított egyvágányú vonala.
Hétköznaponként 25, hétvégenként 19 modern Siemens Desiro vonatpár közlekedik rajta, általában óránként, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban félóránként, melyeken mozgásukban korlátozott személyek utazása és kerékpár szállítása is megoldható. A Desiro-k előtt, 2002-től az orosz államadósság terhére beszerzett 6341 sorozatú dízel motorkocsik jártak a vonalon. A szerelvények kihasználtságát a vonal településeiről a fővárosi munkahelyekre és iskolákba ingázók és a piliscsabai bölcsészkaron tanuló egyetemisták biztosítják. A 2001-es népszámlálás szerint a főváros egyik legjelentősebb hivatásforgalommal rendelkező agglomerációs települései a vonal mentén találhatóak. A kibocsátott munkavállalók száma és aránya szerint csökkenő sorrendben Solymár, Pilisvörösvár, Piliscsaba és Dorog voltak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Budapest–Esztergom-vasútvonal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Az Esztergom-Budapest vonal emléktáblája Esztergomban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1687x1201 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella