D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Koltoianna_emlektabla_csepel.jpg
C Í M 
F ő c í m : Koltói Anna emléktáblája
B e s o r o l á s i   c í m : Koltói Anna emléktáblája
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gyurika
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Civil szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Koltói Anna (1891-1944)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 21. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1994
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Koltói Anna emléktáblája
Budapest XXI. kerülete, Koltói Anna utca
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Koltói Anna (Kristóf Anna, Budapest, 1891. június 13. - Budapest, 1944. október 17.) tisztviselő, szociáldemokrata nőmozgalmi vezető és várospolitikus.
Édesanyja Zeller Anna. Árva gyermekként nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon került a csepeli Weiss Manfréd-gyárba, ahol megismerkedett a munkásmozgalommal. 1918-ban szakszervezeti bizalmiként működött, a Tanácsköztársaság idején tisztviselő volt, a rendszer bukása után bíróság elé került és elítélték. A márianosztrai börtönben töltött el két évet. Miután kiszabadult, az SZDP nőszervezőjeként tevékenykedett. A Vas- és Fémmunkás Szövetség (a vasasszakszervezet) nőszervező országos bizottságának egyik alapító tagja és titkára volt. 1941-től önkormányzati képviselő (a törvényhatósági bizottság tagja) volt Budapesten.
1944. október 17-én a józsefvárosi, Mária Terézia tér 16. szám alatti lakásán lőtték le a nyilasok, fejsérülésébe belehalt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Koltói Anna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3056x2292 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella