D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1310123872.jpg
C Í M 
F ő c í m : Citromlepke
B e s o r o l á s i   c í m : Citromlepke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : gilmur
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-07-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szigliget
G e o N a m e s I d : 3044467
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A citromlepke szinte egész Európában előfordul, északra Dél-Skandináviáig, valamint a mérsékelt égövi ázsiai területeken Uszuriig. Északnyugat-Afrikában is megtalálható. Az első lepkék között van, amelyek tavasszal megjelennek. Élőhelyének pusztítása veszélyezteti a fajt. A citromlepke szárnyfesztávolsága maximum 57 milliméter. A hím szárnyának felső oldala sárga, az első szárnyakon jellegzetes bemélyedések vannak, hátsó szárnya enyhén cakkozott, a nőstény szárnyának felső oldala sárgásfehér, mindkét nemnél narancsszínű folt található a szárnyak közepén. A citromlepke gyakran a borostyánban telel át, ahol jól elrejti világos sárgászöld alja és szárnyának kidomborodó erezete. A torból három pár láb indul. A kifejlett rovar szájszerve szívó, a hernyóé rágó. A hernyó zöld, középen kissé megvastagodott, oldalán fehér csíkkal. A hím és a nőstény A citromlepke elsősorban a napfényes erdők lakója, de mivel jó repülő, ligetekben, réteken, fenyéreken, kertekben és más kultúrterületeken is találkozhatunk vele, a hegységekben 2000 méter magasságig. A lepke többnyire egyedül repül szép időben. Az imágó nektárt és szerves anyagok nedvét fogyasztja, a hernyó varjútövis és madárberkenye levelével táplálkozik. A lepke a kankalin virágába mélyeszti a szívókáját, hogy hozzájusson a nektárhoz. Ezzel virágport is felvesz, amelyet egy másik virágra juttat, ezzel segítve a táplálékául szolgáló növény terjedését. A párzási időszak északon kora tavasszal, délen később. Északon két generációt, délen három generációt hoz létre. Az utolsó generációk csak a következő évben párzanak. A petéből való kifejlődéshez 7-14 nap kell, hogy elteljen. A hernyóállapot 3-7 hétig, míg a bábállapot 12-15 napig tart. Az imágó 9 hónapig él. Áttelelő lepkefaj. Az áttelelt egyedek már március elején megjelennek, sőt néha enyhe februári napokon is láthatók, és májusig repülnek. Az új nemzedék repülési ideje júniustól októberig tart. A citromlepke legközelebbi rokona a dél-európai kleopátralepke.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Aranyos tűzlepke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1012x799 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne