D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1304336921.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szenna-falumúzeum
B e s o r o l á s i   c í m : Szenna-falumúzeum
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : bau
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-05-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szenna
G e o N a m e s I d : 3044701
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Földrajzilag a Zselic része, Kaposvártól 8 km-re délnyugatra terül el. Területének egy része a Zselici Tájvédelmi Körzethez tartozik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A 16. századi oklevelek Zana, illetve Zenna néven is említik, a kaposvári vár tartozékaként. 1715 körül a terület az Esterházy család birtokába került. A reformáció terjedésével a falu lakosai először evangélikusok voltak, majd csatlakoztak a reformátusokhoz. Első templomuk az 1600-as években épült. A két világháború között a község gazdagnak számított, de a földterület szűkössége miatt csak intenzív szarvasmarhatartást folytatott, fát árult és fuvarozni járt. Ekkor váltak híressé a Szennán nevelt csikók. Nevezetességei, épületei A település központjában szabadtéri néprajzi múzeumot állítottak fel, amely skanzen - lévén egy élő falu közepén hozták létre - egyedülálló Magyarországon. 1975-ben elkezdett munkálatai végeztével 1978-ban nyílt meg, azóta fokozatosan bővül. A Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény 1982-ben Europa Nostra-díjat kapott. Református templomát a 18. században építettek. 2006-ban PPP finanszírozási megoldással, állami támogatással korszerű sportcsarnokot emeltek a községben. A MTV 2009.07.31-én sugárzott Az este című műsorában Mészáros Antónia műsorvezető a létesítményt a "település számára nem különösebben hatékonyan működő"-nek titulálta. A bevont magánvállalkozó ugyanakkor 50% feletti adózás előtti eredményt produkált - a település polgármestere, Salamon Gyula szerint az önkormányzat és az állam költségén, mivel a létesítményt a falutól nem bérlik. Az elkövetkezendő (2009-től számolva) 15 évben a község költségvetésének hozzávetőleg 10%-át fogja felemészteni a fenntartás. Varga Sándor, az Állami Számvevőszék főigazgató-helyettese ugyanakkor hozzáfűzte, hogy ilyen haszon csak magas kihasználtságú épületeknél érhető el. A polgármester állítása szerint az önkormányzat anno kénytelen volt belevágni a beruházásba, mivel ezen múlt, hogy a település megtarthatja-e iskoláját, avagy sem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény látványosságai közt kiemelkedő szerepet játszik az 1785-ben, népi barokk stílusban épült református templom, Somogy megye egyik legszebb műemléke. (Forrás: szenna.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Református templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény Szenna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1157x1547 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella