D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1297366915.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőbányai Evangélikus Templom
B e s o r o l á s i   c í m : Kőbányai Evangélikus Templom
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-02-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapesten, a X. kerületi Kápolna utca 14. szám alatt található a Kőbányai Evangélikus Egyházközség temploma.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gyülekezet létrejötte az ipari kisváros ugrásszerű felfejlődésével hozható összefüggésbe. A mai Kőbánya valaha egy nagyon hangulatos, kedves kisváros volt. A 19. század vége fele tömegesen telepedtek le munkások, akik az ország különböző tájairól érkeztek, így az evangélikusok száma is megnőtt, mígnem 1899-től rendszeressé váltak az istentiszteletek. Az alkalmakat a Kápolna téri iskola egyik termében tartották. Annak ellenére, hogy szinte teljesen önálló gyülekezeti életet éltek és saját anyakönyvet vezettek, a Deák téri Egyházközség fiókegyházaként volt számon tartva. Vallástanára és első lelkésze Majba Vilmos volt, aki 50 évig szolgált Kőbányán. Tevékenységének köszönhetően fellendült a gyülekezeti élet: vasárnapi iskolát, leányegyesületet és nőegyletet alapít, ezen kívül ő hozza létre az ország első evangélikus cserkészcsapatát. 1908-ban került először napirendre a templomkérdés, és meg is kezdődött az adománygyűjtés. A Deák téri templomban több orgonahangversenyt is tartottak, melyek bevételét az építésre tették félre. A gyülekezet vágya azonban még sokáig nem valósulhatott meg. 1910-től 21 éven keresztül a kőbányai református templom vált a gyülekezet otthonává. Született egy olyan elgondolás is, hogy az kőbányai evangélikusok továbbra is a református templomot használják, cserébe pedig az angyalföldön felépülő evangélikus templomot a reformátusok is használhatják. A felvetésből később nem lett valóság. 1917-ben az egyház elhatározta a zuglói, kispesti, angyalföldi és a kőbányai templom felépítését. A gyülekezet temploma azonban mégsem kőbányán, hanem a józsefvárosi Tisztviselőtelepen, a Vajda Péter utcában épült fel. Ez a templom ma is áll, sajnos rendkívül romos állapotú. (Forrás: http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,152,0,0,1,0)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Kőbányai Zsinagóga
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer