D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 51707568.jpg
C Í M 
F ő c í m : Roosevelt tér
B e s o r o l á s i   c í m : Roosevelt tér
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Engel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1815-1901
V I A F I d : 96033529
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Weber
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1823-1886
V I A F I d : 96584962
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gránit talpazat 834 cm, Széchenyi díszmagyarban áll, balja kardján nyugszik, jobbjában papírtekercset tart. A 449 cm-es szobor bronzból készült. 4 mellékalakja 282 cm-es bronz. Az öntést a Röhlich és Pönninger cég végezte.
Bármilyen hihetetlen is, ez az alkotás sem nyerte el mindenki tetszését. A Budapest műszaki útmutatója 1896 című kötetben az alábbiakat olvashatjuk:
"Ez a szobor nem tartozik a legszerencsésebb alkotások közé, eltekintve attól, hogy a jelképezéshez forduló művészetet az újabbkori szobrászat már nem folytatja, kifogásolható mond a főalaknak, mind a mellékalakoknak merev testtartása. Ez a mű hazai szobrászatunk gyermekéveire emlékeztet s hazánk nagy fiát méltó módon nem örökíti meg, úgy hogy hova-tovább újabb átdolgozásnak fog helyet adni."
Szerencsére az átdolgozásra nem került sor és a szobor még mai is ott áll a Tudományos Akadémia előtt.
Mellékalakjai: Minerva a tudomány és művészet, Neptun a hajózás, Vulkán az ipar, Ceres a földművelés allegóriája. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Engel József: Széchenyi István szobra Budapesten
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Széchenyi István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Széchenyi-emlékmű
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1873x1446 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella