D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1337898752.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hövej ékessége 3.
B e s o r o l á s i   c í m : Hövej ékessége 3.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
S z e r e p : népművész
B e s o r o l á s i   n é v : Szigethy
U t ó n é v : Istvánné
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-05-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csipke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hövej
G e o N a m e s I d : 3051245
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Részlet özv. Szigethy Istvánné népi iparművész, a Népművészet Mestere tavaly nyáron nyílt állandó kiállításából, mely a höveji csipke terén évtizedeken át végzett alkotómunkájának gazdag tárházát mutatja be.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A 83 esztendős Szigethy Istvánné Anda Erzsébet szülőfaluja a fehérhímzéséről ismert település, Hövej. Több mint negyedszázadig élt ebben a faluban, ahol az asszonyok a család megélhetését a kézimunkázásért kapott pénzből biztosították. Még tíz éves sem volt, amikor édesanyja már rámát, előrajzolt anyagot, tűt és fonalat adott a kezébe és megtanította hímezni. Édesapja korai halála után ő is kenyérkereső lett, hiszen már az első kézimunkáit is piacra vitték és megvásárolták. A kézimunkákat az ismerősökkel együtt hosszú téli estéken varrták, petróleumlámpa fényénél. Ekkor már a Háziipari Szövetkezet megrendelésére dolgoztak. Egyre bővült a pókozások száma és újabb és újabb minták készültek. A kézimunka utáni kereslet folyamatosan nőtt. Negyedmagával még Sztálinnak is készített egy terítőt. Huszonöt éves korában ugyan elkerült Hövejről Agyagosszergénybe, de a hímzést nem hagyta abba. Amíg a szülőfalujában élt, általában előre megterveztetett mintákat hímeztek ki, ám az idő múltával már azt is maga készítette. Természetesen kezdetben kikérte a tapasztaltabbak véleményét. A kézimunkázás öröme és szeretete egész életét végigkísérte. A bölcsőtől a koporsóig az élet minden jelentősebb eseményéhez fűződik munkája. Egy gyűjteményt is létre hozott az általa készített hímzésekből. Célja az volt, hogy a modernizációs törekvések során háttérbe szorult, gyakran csak múzeumi darabnak tekintett hímzések a mindennapi használatra is alkalmasak legyenek, amelyet a közönség is kedvel. Ezt kiállítások keretében is az érdeklődők elé tárta és tárja ."Pólyától a szemfedélig" címmel a csornai és a győri múzeumban is volt életmű kiállítása. 2011 július 16-án pedig gyönyörű állandó kiállítása nyílt szülőfalujában, a Művelődési Házban. Sok pályadíjat nyert különböző országos pályázatokon, így Kis Jankó Bori és Magyar Kézműves remek díjjal is büszkélkedhet. A legnagyobb elismerést 2011-ben kapta, ekkor elnyerte a Népművészet Mestere címet.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Hövej ékessége 2.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1366x1817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne