D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1940_oldal_075_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gunga Din
B e s o r o l á s i   c í m : Gunga Din
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Nemzeti Filmintézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-04-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : plakát
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Film
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Film
M e g j e l e n é s : 2. évf. 27. sz. (1940. július 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Mozi, mozgóképkultúra
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Filmművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmplakát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmgyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmszínész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fairbanks, Douglas Jr. (1909-2000)
V I A F I d : 101713318
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Leach, Archibald Alexander (1904-1986)
V I A F I d : 117414035
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : McLaglen, Victor (1886-1959)
V I A F I d : 19866237
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1939
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1940
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Palace Filmszínház személyzetének jutott az a szerencse, hogy e szezon második kimagasló nagy sikeréhez: Gunga Din cimű RKO filmjének a 250-ik előadása alkalmából ismét gratulálhat a Hunnia Filmgyár Rt. tek. igazgatóságának.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Archibald Alexander Leach, az ismertebb művészneve Cary Grant, brit születésű amerikai színész. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Victor McLaglen Oscar-díjas angol - amerikai színész. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Douglas Fairbanks Jr. amerikai színész.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gunga Din
(1939)
A fehérek elpusztítására felesküdött indiai szekta fanatikus hívei megtámadnak egy határőrhelyet. Cutter, Balleantine, MacChesney őrmester és embereik veszik fel velük a harcot. Az első összecsapást csak hajszál híján élik túl. (Forrás: filmkatalogus.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gunga Din
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2359x1591 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn